Etterlyser bedre permitteringsregler i statsbudsjettet

Arbeiderpartiets Eirin Sund er bekymret for vestlandsk næringsliv etter at statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

Eirin K. Sund (Ap)

– Statsbudsjettet tar fra de fattige og gir til de rike, sier Eirin Sund i Arbeiderpartiet.

Foto: Arbeiderpartiet

– Statsbudsjettet tar fra de fattige og gir til de rike. Jeg blir bekymret når finansministeren i dag forteller det norske folk og Vestlandet at aktiviteten i oljeindustrien er på vei ned, og bare konstaterer at sånn er det, sier Eirin Sund.

Arbeiderpartipolitikeren er nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og er ikke nådig i sin kritikk av statsbudsjettet. Hun mener budsjettet danner dårlige vekstvilkår for næringslivet på Vestlandet.

– 230 ansatte er nettopp blitt sagt opp i Aibel i Haugesund. Jeg hadde håpet at dersom man var opptatt av næringsliv og Vestlandet hadde man i det minste tatt bort ordningene i permitteringsregelverket som gjør at bedriftenene sier opp ansatte i stedet for å permittere dem, sier hun.

– Det skal lønne seg å arbeide

Arve Kambe

Arve Kambe (H) er godt fornøyd med statsbudsjettet. - Det skal lønne seg å være i arbeidslivet, sier han.

Foto: SIV SANDVIK / NRK

Hun viser til forrige ukes melding om at hjørnesteinsbedriften Aibel i Haugesund må gjennom nok en kraftig nedbemanningsrunde.

Leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe (H), mener på sin side at statsbudsjettet styrker næringslivet.

– Bedriftene ser selv at det er redusert etterspørsel for deres produkt, og sier dermed opp ansatte. Da må vi legge til rette for at næringslivet får flere rammebetingelser, sier han.

Han trekker fram kuttene i formueskatten som et viktig tiltak.

– Vi tar et stort jafs av formueskatten som altfor mange rogalendinger betaler i dag. Formueskatten går ut over egenkapitalen som bedrifter trenger for å stå imot de tøffe tidene. Det skal lønne seg å være i arbeidslivet, sier Kambe.

Dyrt å permittere

1. januar i år ble det dyrere å permittere ansatte ved at arbeidsgiveren må betale for ti arbeidsdager mer enn tidligere. Kambe mener likevel ikke at endringer i regelverket er veien å gå for å unngå oppsigelser.

– Jeg tror at vi må ha en stabil, økonomisk politikk for å bidra til færre oppsigelser. Vi må også støtte det øvre næringslivet gjennom skattelette, og fortsette satsning på infrastruktur og forskning, sier Kambe.

Sund mener på sin side at rammebetingelsene den blå regjerningen i dag har presentert ikke holder mål.

– Som politikere er det to ting vi kan gjøre for å redusere oppsigelser. Vi må ha et permitteringsregelverk som gjør at bedrifter ikke sier opp ansatte, og også forutsigbarhet i forhold til oljebransjens tilgang på leiteområde, sier Sund.