Hopp til innhold

Tolker dårlige tenner som tegn på omsorgssvikt

Tannhelsetjenesten i Rogaland sender nå langt flere bekymringsmeldinger til barnevernet enn før. Bevisstheten om at stygge tenner kan bety overgrep har økt blant tannhelsepersonell.

Stavanger sentrum tannklinikk

Stadig flere tannleger melder fra dersom de møter barn og unge med uvanlig dårlige tenner. Marke Krukov hos Stavanger sentrum tannklinikk følger nøye med.

Foto: Lina Ravndal / NRK

– Ofte er de skitne, litt ustelte, har en del belegg, og mange veldig dårlige tenner. Den skaden som har skjedd i munnhulen klarer man ikke å kamuflere før man møter helsepersonell, sier Ingvild Dommersnes, overtannlege hos Sandnes tannklinikk.

I 2011 fikk norske tannleger rutiner for å melde fra til barnevernet om bekymringsverdige forhold når de undersøker tennene til barn og unge. Det skjer ofte.

– Vi ser en markant økning i antallet bekymringsmeldinger. Jeg tror årsaken til det er blant annet at tannhelsetjenesten og personalet har fått en økt kompetanse og en trygghet i meldingene de sendte til barnevernet, sier Linda Næss hos fylkestannlegen i Rogaland.

Dobling i antall bekymringsmeldinger

Linda Næss

Linda Næss hos fylkestannlegen i Rogaland.

Foto: Lina Ravndal / NRK
Stavanger sentrum tannklinikk

Dersom barn har dårlige tenner kan det bety at de har det vanskelig.

Foto: Lina Ravndal / NRK

Tannhelsetjenesten har de siste to årene fokusert på tannlegenes unike mulighet til å oppdage barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Det har gitt nesten en dobling av antall bekymringsmeldinger fra 2011 til 2012. I 2011 var 160.695 personer i aldersgruppen 2 til 20 år under tilsyn fra Tannhelse Rogaland.

– Omtrent fem prosent av norske barn er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Med disse nye melderutinene som norske tannleger, pleiere og sekretærer er med på, får vi meldt om en god del, men vi når ikke alle, sier Næss.

Men det er ikke et mål at det skal være så mange meldinger som mulig.

– Poenget er ikke å få så mange meldinger som mulig, men å treffe på meldingene. Vi skal melde på dem som har et reelt behov for det. Dette handler også om barnas rettssikkerhet. De skal ikke utsettes for en urettmessig inngripen fra det offentlige, sier hun.

– Veldig stor bevissthet

De unge tannlegene har kunnskap om omsorgssvikt gjennom utdannelsen, men for de andre har det vært nyttig med en kompetanseheving. Det økte fokuset gjør at tannlegene støtter seg på hverandre i større grad enn før.

– Det var ikke en veldig stor bevissthet om å melde fra til barnevernet da jeg ble utdannet. Det er først de siste årene det har blitt en økt bevissthet rundt det, både i universitetsmiljøet og på klinikkene rundt omkring. Vi diskuterer mye oss imellom, sier Linda Næss.

Linda Næss hos fylkestannlegen, sier at foreldrene får et varsel før bekymringsmeldingen sendes til barnevernet.

– Da går det et varsel til foresatte om at vi er bekymret for dette barnet. Vi ber dem ta kontakt så vi kan få avklart om de går til en annen tannlege, eller om det er andre forhold. Det kan være foreldre som har en uttalt tannlegeskrekk selv, og som da viderefører det til sine barn. Da kan vi tilrettelegge slik at vi kan hjelpe foreldre og barn sammen, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland