Hopp til innhold

Fra stryk til A med digital undervisning

– Endelig har jeg fått med meg all undervisningen, sier Mina Edvardsen. Hun har kost seg med forelesningene digitalt hjemme i stua.

Mina Edvardsen har klart seg fint som student etter at undervisningen ble digital.

Mina Edvardsen har klart seg fint som student etter at undervisningen ble digital.

Foto: Privat

– For min del har det gått veldig bra med digital undervisning hjemme. Jeg synes det er vanskelig å lære når seg sitter i en forelesningssal med mange andre.

Mina Edvardsen har gjort det bra til eksamen og har fått A og B på eksamenene hun har hatt så langt i bachelorgraden i sosiologi.

Mye er skrevet om studenter som sliter etter nedstengingen, og går glipp av det sosiale livet på campus.

Men det er altså noen som drar nytte av nedstengingen.

Tidligere har Mina Edvardsen prøvd seg på to andre fag på Universitetet i Stavanger, uten å lykkes. En melding hun la ut på Twitter om dette, har fått mange reaksjoner, og mange som sier de opplever det samme.

SKjermdump av tweeten

TVITRET: Mina Edvardsen fikk mye respons på meldingen hun la ut.

Foto: Skjermbilde

Ikke alene

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell sier studenter både oppfatter den digitale undervisningen som positiv og negativ.

– De som har utfordringer med å møte på campus, synes det fungerer bra med digital undervisning. Dette kan gjelde både dem med små barn, men også studenter med fysiske og psykiske utfordringer.

Ifølge NSO har eksamensresultatene gjennomgående vært bedre under korona. Dette har nok noe med at det er mindre festing og sosialt liv, sammen med mindre deltidsjobbing.

– Men det kan ha noe med at eksamensoppgavene var annerledes og vurderingen av dem annerledes enn det normalt ville vært.

Når det passer studentene

Universitetet i Stavanger (UiS) har undersøkt hvordan det går med studentene når de får undervisningen digitalt.

Astrid Birgitte Eggen

Prorektor ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen.

Foto: UIA

– De er mest fornøyd med å kunne se forelesningene når det passer dem, ikke nødvendigvis i sanntid, sier prorektor Astrid Birgitte Eggen.

Undersøkelsen viser også at korttidseffektene av digital undervisning er positive.

– Studenter som fullførte graden i 2020 tok flere studiepoeng, men vi vet ikke noe om langtidseffekten, sier Eggen.

Færre studenter faller fra

Prorektor Wenche Jakobsen ved Universitetet i Tromsø mener at bildet er todelt for studentene.

Wenche Jakobsen og Alexander Berget

IKKE BARE ILLE: -Færre faller fra, sier prorektor Wenche Jakobsen ved UiT.

Foto: Ørjan Hansen

– Vi vet at det er mange som ønsker at de kunne være på campus. Men vi ser også at det ikke er færre studenter som går opp til eksamen, det er heller ikke flere som stryker.

En gjennomgang viser at det også er færre som har falt fra i 2019-kullet enn tidligere årskull ved Universitetet i Tromsø.

– Av dem som startet bachelorutdanningen i 2019, er det en nedgang i frafallet på 3 prosent sammenlignet med et gjennomsnitt av de siste årene.

Usikre tall

Ved NTNU i Trondheim har de ikke tall på hvor mange som deltar i den digitale undervisningen.

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU

Foto: Thomas Høstad / NTNU

– Vi registrerte ikke økt frafall fra våren 2020 til høsten 2020. Om flere studenter enn normalt falt fra i høst, vet vi først etter 15. februar, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Også ved Universitetet i Bergen (UiB) er det like mange som går opp til eksamen, og det ser heller ikke ut til at flere har falt fra enn normalt.

– Foreløpige tall viser også at studentene ser ut til å fullføre flere studiepoeng enn tidligere semester, sier Oddrun Samdal som er viserektor for utdanning ved UiB.

Alle universitetene regner med at det blir mer digital undervisning framover.

Mer digitalisering

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener økt digitalisert undervisning i høyere utdanning er viktig.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

MER DIGITALT: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim legger fram plan digitaliseringsstrategi.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

– I løpet av våren skal vi legge frem en ny digitaliseringsstrategi hvor vi skal stille en del krav og være ambisiøse. Digitalisering er helt avgjørende for å gi flere tilgang til utdanning uavhengig av hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i.

Mina Edvardsen mener det er bra for henne å sitte hjemme ved sitt eget bord og følge undervisningen.

– Jeg har laget meg gode rutiner, og følger forelesningene live, selv om det er mulig å følge dem når som helst.

Hun håper at forelesningene legges ut digitalt, også når samfunnet åpner opp igjen.

Mina Edvardsen

Mina Edvardsen håper på mer digital undervisning.

Foto: Mathias Oppedal / NRK