Frustrerte studenter: – Får fravær hvis vi ikke har på kamera

Flere studielinjer har nå valgt å pålegge kamerabruk. – Vi blir ikke bare presset, vi blir tvunget, sier studentene. Konsekvensen kan bli eksamensnekt.

KAMERA PÅ: - Vi må alltid ha på kamera for å få godkjent oppmøte og tilstedeværelse på undervisningen, forteller Tale Marie Haug Malmstrøm.

KAMERA PÅ: Studenter må nå ha på kamera for å få godkjent oppmøte i undervisningen.

Foto: Eva Malmstrøm / PRIVAT

– Når vi må trykke «ja» for å kunne semesterregistere oss og studere, blir det vanskelig å kalle kamera frivillig, sier tillitsvalgt Tale Marie Haug Malmstrøm.

Malmstrøm studerer grunnskolelærerutdanning på Høgskolen i Østfold. Hun forteller at studielinjen plutselig la frem påbud om bruk av kamera i hjemmeundervisning.

HARD KUNNGJØRING: Før jul fikk studentene ved Grunnskolelærerutdanning på Hiof beskjed om at bruk av kamera kan skje uten deres samtykke.

HARD KUNNGJØRING: Før jul fikk studentene ved grunnskolelærerutdanning beskjed om at bruk av kamera kan forekomme uten deres samtykke.

Foto: PRIVAT

– Vi fikk bare mail der det sto at dette nå gjaldt. Som tillitsvalgt ble jeg ikke spurt, og det var heller ingen studenter som ble inkludert før påbudet kom, forteller Malmstrøm.

Fra kamerapress til kameratvang

Ved lærerutdanningen er det strenge krav om tilstedeværelse. Det blir vanskelig å overholde når kameraet skrus av.

Ikke greit

OPPGITT: Studentene selv ble ikke involvert i kameradebatten.

Foto: Eva Malmstrøm / PRIVAT

– Hvis vi ikke har på kamera, så får vi fravær. Vi har en streng fraværsgrense. Har vi ikke 80 prosent oppmøte, så får vi ikke ta eksamen, sier Malmstrøm.

Hun tok kontakt etter saken om at flere studenter opplever «kamerapress» fra lærere tidligere denne uken. Studenter ved flere universiteter har siden bekreftet pålagt kamerabruk overfor NRK.

God hensikt

Høgskolen i Østfold (Hiof) bekrefter at studentene ved studielinjene som har obligatorisk kamerabruk, vil få fravær om de ikke har på kamera.

De understreker at avgjørelsen er nøye vurdert.

– Studentombudet vårt består av jurister som gjorde en grundig vurdering av hvorvidt vi faktisk har grunnlag til å kreve at studenter har på kamera. Det mente ombudet at vi hadde, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

REKTOR: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen understreker at det har vært mye diskusjon rundt kamerapåbud.

REKTOR: Høgskolen understreker at det har vært god diskusjon rundt kamerabruk.

Foto: Bård Halvorsen / PRESSEARKIV

Hva var grunnlaget?

– Selv om jeg opplagt har forståelse for studentene, så må vi ikke glemme at vi utdanner folk til samfunnskritiske yrker. Lærerutdanning er et eksempel på utdanning som er underlagt skikkethetsvurdering. Det vil si at studenter er skikket til det yrket de skal utøve. Som rektor har jeg det totale ansvaret for kvaliteten på det som kommer ut, forklarer han.

Ukjent problem

Rektor forstår frustrasjonen blant studentene, men sier det er første gang han hører om problematikken.

– Jeg opplever at vi har gode rutiner for å kunne diskutere aktuelle saker som er viktig for studentene, slik som at studentleder sitter som fast representant i vår øverste ledergruppe og kan bringe aktuelle problemer til bords. Så at jeg ikke har hørt om denne saken er noe forunderlig, understreker rektor.

Tillitsvalgte Malmstrøm forteller selv at det har vært oppe til diskusjon i læringsmiljøutvalget (LMU).

– LMU sendte en forespørsel om juridisk begrunnelse, men vi har enda ikke fått noe godt svar, utenom at det ikke kommer til å bli noen endring, sier Malmstrøm.

Skal mye til å kreve påbud

Datatilsynet sier det kreves god grunn og at det sjeldent er behov for en slik avgjørelse.

– Det må være en veldig god vurdering i bunn. Å påby at studenter alltid skal ha på kamera, er trolig ikke greit, sier seksjonssjef Camilla Nervik.

Datatilsynet

VIS TILLIT: - På høgskolenivå må man faktisk ha en viss tillit til at studentene følger med, sier Camilla Nervik.

Foto: Ilja C. Hendel / PRESSEARKIV

Nervik forstår at ungdomsskoler anser det som nødvendig å ha på kamera for å se om elevene møter opp. Men når elever er blitt studenter på utdanningsnivå, mener hun det går det for langt.

– Å utsette studenter for noe de opplever som belastende, for å bevise at de er oppe av senga, fremstår som en litt svak begrunnelse, understreker hun.

Flere nyheter fra Rogaland