Hopp til innhold

Klar melding til studenter: – Skru på kamera, dette handler om utdanningen deres

Etter at flere studenter har stått frem og fortalt om kamerapress, er utdanningsinstitusjonene bekymret.

Torgeir Waterhouse, partnar i rådgjevingsselskapet Otte

TYDELIG BESKJED: – Vi må akseptere at det kan være deler av studiet som oppfattes som ubehagelig. Hvis vi skal ha «alt er behagelig» som paramenter, så havner vi i en veldig vanskelig situasjon, forteller IKT-ekspert Torgeir Andrew Waterhouse.

Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen / Otte

– Det meldes om dette over hele verden. Jeg snakker med folk i mange land som har samme problem med svarte skjermer. Dette er en global utfordring, understreker instituttleder ved OsloMet Einar Stoltenberg.

Det er en evig jakt på svaret om kamera skal være på eller ikke. Studentene sier nei, ekspertene mener noe helt annet.

AVGJØRENDE DETALJER: Einar Stoltenberg forteller at alt vi fanger opp av non-verbale signaler som ansiktsuttrykk gjør at forelesere kan tilrettelegge og spisse undervisningen sånn at studentene henger med på.

AVGJØRENDE DETALJER: Einar Stoltenberg forteller at uten kamera, kan ikke nonverbale signaler fanges opp. Det gjør at forelesere ikke får tilrettelagt og spisset undervisningen.

Foto: JØRGEN LIE FURUHOLT / PRESSEARKIV

– Det er veldig alvorlig å ikke ha på kamera. Tenk på kvaliteten på undervisningen. Det er nesten en selvfølge at kvaliteten har dalt. Hvis man ser på kommunikasjonsteori, så sies det at 70-90 prosent av all kommunikasjon er nonverbal. Når vi får disse svarte skjermene, mister vi den nødvendige kontakten, sier Stoltenberg.

I tillegg til kvalitet, så trekker Stoltenberg frem en annen bekymring.

– Veldig mange studenter rapporterer om ensomhet. De sitter alene hjemme og det eneste sosiale møtepunktet de har er forelesningene der du kan se og snakke med andre, understreker Stoltenberg.

Det går utover studentene

Stoltenberg forteller at svarte skjermer ikke bare bidrar til dårligere læring, men dårligere forutsetning for arbeidslivet.

– De skal jo forberede seg til arbeidslivet. Hvis sjefen sier at du skal ha på kamera, så sier du ikke «nei det vil jeg ikke». Vi vil at studentene skal være best mulig rustet for arbeidslivet. En av de viktigste faktorene for læring er sosial samhandling, diskusjon, kritiske spørsmål og dialog. Enveis kommunikasjon gir ikke god læring, forteller han.

Felicia Nordpoll er både student og foreleser ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Hun har en fot i hver leir og snakker av erfaring rundt bruk av kamera.

– Jeg er klar over begge sidene, men ser flest fordeler ved kamerabruk. Kroppsspråk har mye å si. Man vil jo se om studentene henger med, og fange opp når de blir usikre på det jeg underviser om. Den funksjonen mister jeg helt når kamera er av, sier Nordpoll.

PÅ MED KAMERA: - Rutiner fremhever prestasjon. Bruk av kamera kan derfor være veldig positivt for psyken, egen prestasjon og læring, sier Felicia Nordpoll

PÅ MED KAMERA: - Rutiner fremhever prestasjon. Bruk av kamera kan derfor være veldig positivt for psyken, egen prestasjon og læring, sier Felicia Nordpoll

Foto: MARTE ARNTSEN / PRIVAT

Nordpoll fremmer viktigheten av tilstedeværelse for egen prestasjon og læring.

– Det er et psykologisk fenomen som heter social loafing. Det handler om at man lettere sluntrer unna i grupper, og da enda mer når man ikke observeres. Dette forhindres når du blir sett og vurdert av andre. Sannsynligheten for at du presterer bedre med kamera på, er større, forteller hun.

– Utdanningsinstitusjonene må ta grep

Torgeir Andrew Waterhouse er IKT ekspert og partner i selskapet Otte. Han understreker at studentene må forberedes før studieløpet.

– Utdanningsinstitusjonene har ikke vært i nærheten av å gjøre en god nok jobb på å forberede studentene og de ansatte på hva dette innebærer. Nå har vi hatt korona gående en stund og at institusjonene ikke har lagt godt nok til å rette for at studentene skal forvente og lykkes med en digital tilstedeværelse i studiet, det er oppsiktsvekkende, understreker han.

DELTA: - Det viktige poenget er at man skal være til stedet. Skal du ha utbytte av et studie, så er det ganske opplagt at du trenger å delta, sier Torgeir Andrew Waterhouse.

DELTA: - Det viktigste poenget er at man skal være til stede. Skal du ha utbytte av et studie, er det ganske opplagt at du trenger å delta, sier Torgeir Andrew Waterhouse.

Foto: PRESSEARKIV

Selv om Waterhouse mener utdanningsinstitusjonene har en vei å gå, understreker han at det vil skje mye på teknologifronten.

– Det er opplagt å se videreutvikling av kamera og videosystemet fremover. Det kan være måter å legge på filter, gradere hvem som får se hvem og måter å verifisere på. Vi skal heller ikke se bort ifra at vi får kamerasystemer som gjør at kamera du bruker kan fange opp om andre filmer din skjerm, sier Waterhouse.