Studentene klarer ikke eksamen

Universitetet i Stavanger har for andre år på rad klart høyest strykprosent av norske universiteter. Studentene i Stavanger stryk nesten dobbelt så ofte som ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Stavanger har en strykprosent på over ti, mens gjennomsnittet er under åtte prosent.

Det viser 2006-tallene fra Database for statistikk om høgere utdanning. Blant de statlige høyskolene ligger dessuten Høgskolen i Stord og Haugesund helt i toppen av statistikken.

 

Statistikk strykprosent ved norske universiteter
Foto: Grafikk fra DBH

 

Studentene i Stavanger stryker nesten dobbelt så ofte som studentene ved Universitetet i Bergen.

Studentleder Kjetil Klemetsen ved Universitetet i Stavanger mener det er mange årsaker til den høye strykprosenten. Blant annet at det er ulike krav på de forskjellige institusjonene.

- En student som stryker på en eksamen i Stavanger kan godt stå på tilsvarende eksamen i Bergen. Det betyr ikke at man kan si at studentene i Stavanger er svakere, sier Klemetsen.

Det er særlig i fysikk og matte på ingeniørstudiene at strykprosenten er høy.

 

Statistikk over strykprosent ved Universitetet i Stavanger
Foto: Statistikk fra DBH

 

Utdanningsdirektør Kristoffer Henriksen ved Universitetet i Stavanger innrømmer at strykprosenten er for høy. Men om det skyldes studentene eller lærekreftene vil han ikke spekulere i.  

- Det er uansett et sammensatt problem. Vi må gjøre noe med den høye strykprosenten, og det arbeidet har vi begynt på, sier Henriksen.