Hopp til innhold

Strømkabel mellom Norge og Tyskland kan gi høyere strømpriser

Verdens lengste undersjøiske strømkabel, som skal gå mellom Norge og Tyskland, åpnet torsdag. Den kan føre til høyere, men mer stabile strømpriser her til lands.

NordLink, en undersjøisk strømkabel, legges i Vollesfjorden

Nordlink, verdens lengste undersjøiske strømkabel, som skal koble strømnettet i Norge og Tyskland sammen.

Foto: Statnett/Woldcam

– Dette er en stor dag, som viser at med tysk effektivitet og norsk pågangsmot, kan vi utrette det meste, sier statsminister Erna Solberg.

Statnett og deres tyske partnere har nå bygget ferdig Nordlink, som er den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland.

Torsdag ble den åpnet av blant andre forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg.

EU vil kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Solberg mener at de med åpningen av denne kabelen, er på vei mot dette målet.

Kan føre til høyere strømpriser

Det vil også gi Norge og Tyskland en mer stabil import av strøm.

– Kabelen vil være til god nytte for begge land når det kommer til mer effektiv bruk av kraftressurser og -systemer, sier hun.

Samtidig vil åpningen av den nye strømkabelen kunne gi høyere strømpriser her til lands.

– I dag opplever vi store svingninger i kraftprisene når det er lite nedbør. Dette kommer til å gjøre prisene mer stabile, selv om prisene kan bli marginalt høyere, sier Solberg.

Strømretterstasjonen som kobler forbindelsen til det norske strømnettet, ligger på Tonstad, og den undersjøiske kabelen går mellom Agder og Schleswig-Holstein.

Tyskland skal kutte ut sin produksjon av atom- og kullkraft innen 2038. Forbundskansler Angela Merkel mener dette er et viktig steg på veien.

– Nå har vi fått en pålitelig partner i Norge, og vi må være det samme for Norge også. Jeg håper og tror dette ikke er det siste tysk-norske energiprosjektet, sier Merkel.

Den offisielle åpningen av Norlink.

Delegater fra både Norge og Tyskland åpnet torsdag den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland. I midten ser vi forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg.

Foto: Skjermdump

Store ringvirkninger

På Tonstad i Sirdal har byggingen av kraftkabelen gitt store ringvirkninger for lokalmiljøet. Ordfører Johnny Liland er stolt over å ha vært med på det grønne skiftet.

– Det har gitt lokale bedrifter større inntekter, selv om alle typer inngrep krever naturressurser. I sum syns jeg dette har vært et fornuftig prosjekt, sier han.

Siden starten i 2015 har det vært brukt 2,3 millioner arbeidstimer på prosjektet i Tonstad.

For Sirdal Betong har det blant annet betydd at de har kunnet investert i nyere utstyr, og for Tonstad Bakeri har det ført til en mangedobling av kunder.

– Jeg syns fem år er altfor lite, de må gjerne komme igjen med nye prosjekt, sier daglig leder i Tonstad bakeri Svein Sturla Tonstad.

På størrelse med Glomma

Forbindelsen er verdens lengste undersjøiske strømkabel med sine 623 kilometer. Det er faktisk nøyaktig like langt som elva Glomma. 515 kilometer er lagt i sjøbunnen.

Kabelen legger til rette for at man kan få mer ut av fornybare ressurser på begge sider av kabelen.

I tillegg er den et viktig bidrag for å nå målene om å øke andelen fornybar energi og på den måten kutte klimagassutslipp.

Med en kapasitet på 1400 MW, kan kabelen gi strøm til en by på størrelse med Oslo.

Samarbeidet om en strømforbindelse mellom Norge og Tyskland startet i 2012. Prosjektet fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2014. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabelen installert. Prøvedriften av kabelen startet i desember 2020, og kabelen gikk over i ordinær drift i mars 2021.

Prosjektet er anslått til å ha en kostnad på rundt 18 milliarder kroner.