Strøm fra land gir enorm CO2-gevinst

Ved å satse på strøm fra land ut til oljefeltene, kan utslippene fra plattformene bli redusert med én million tonn CO2 i året.

Strøm fra land, ut til olje- og gassfeltene, vil redusere utslippene med én million tonn CO2 årlig.

«DEEP CYGNUS»: Skipet skal undersøke forholdene for å kunne legge strømkabler fra land, og ut til oljefeltet «Johan Sverdrup».

Tirsdag ettermiddag gikk skipet «Deep Cygnus» fra kai i Tananger. Det er på vei for å gjøre en ny undersøkelse på havbunnen i Nordsjøen, hvor 200 kilometer med strømkabel skal legges.

Kablene skal gå fra Kårstø i Rogaland, og ut til det nye gigantoljefeltet «Johan Sverdrup» på Utsirahøgda.

Mengden strøm som må ut til feltet årlig er like mye som hele Stavanger by bruker hvert år.

Undervannsteknologi av nyeste slag blir brukt i arbeidet for å bestemme nøyaktig hvor kablene skal legges. Hvis oljeselskap og styresmaktene blir enige om å satse på strøm fra land, vil utslippene fra plattformene bli redusert med én million tonn CO2 årlig.