Strides om kraftutbygging i Lysefjorden

Naturvernere protesterer kraftig mot nye inngrep i det som kan bli Preikestolen Nasjonalpark. Heller ikke de statlige etatene klarer å enes i saken som kan avgjøre Lysefjordens fremtid.

Protesterer mot kraftutbygging i Lysefjorden

Det er ikke ofte Fylkesmannen går imot når Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon. Men i Lysefjorden står de to statlige etatene mot hverandre.

Det er ikke ofte Fylkesmannen går imot når Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt konsesjon til utbygging. Men i Lysefjorden står de to statlige etatene mot hverandre.

For mens Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt selskapet Småkraft AS godkjenning til vassdragsutbygging i området rundt Lysefjordheiene, mener Fylkesmannen at behovet for naturvern er for stort.

– Vi reagerer på at det siste relativt uberørte området også skal brukes til kraftutbygging. Vi mener de overskrider grensen, og nok er nok, sier Per Kristian Austbø, assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen.

Erik Thoring

Naturvernforbundet ønsker at området rundt Lysefjorden og Preikestolen vernes mot ytterligere inngrep i naturen. Her ved Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Foto: Kees Fjellvang

Ønsker nasjonalpark

Også Naturvernforbundet setter ned foten for å stoppe planene om mer kraftutbygging i Lysefjordheiene. De har i flere år kjempet for at området skal få status som nasjonalpark, og dermed vernes fra inngrep i naturen.

– Vi ber om å få bevare det mest verdifulle området. Alt er verdifullt, men dette er det mest verdifulle området i Sognesand-området, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Lysefjorden

Lysefjorden og Preikestolen er viktige turistattraksjoner, og kjent for sin mektige natur. I år er det ventet at 300.000 turister besøker området.

Foto: Kees Fjellvang

Debatten rundt hvorvidt Preikestolen Nasjonalpark blir realitet har pågått i lang tid, og møtt stor motstand fra de lokale politikerne. Dersom planene om mer kraftutbygging få klarsignal kan det bety nye kjepper i hjulene for nasjonalparken.

Langt prosjekt

Utbyggingen av Sognesand-kraftverk er beregnet å koste Småkraft AS rundt 350 millioner kroner, og vannkraften fra verket kan forsyne 3500 husstander.

– Vi har stor respekt for naturen i Lysefjorden. Gjennom 12 års prosjektutvikling har vi lett etter en løsning som skal gi en god mengde energi i forhold til de inngrepene som er nødvendige for å etablere nye kraftverk, sier Arnulf Røkke, markedsdirektør i Småkraft AS.

Bjarte Sveinsvoll Dragestad

Ordfører i Forsand kommune, Bjarte Sveinsvoll Dragestad, er positiv til utbyggingen i Lysefjordheiene og mener det tas nok hensyn til naturen.

Foto: Kees Fjellvang

Småkraft AS og utbyggingen får lokal støtte fra ordfører i Forsand kommune, Bjarte Sveinsvoll Dragestad. Han mener det blir tatt nok hensyn til naturen.

– Vi syns det er akseptable inngrep i forhold til nytteverdi. Sentrale myndigheter lagt til rette for bedre utnyttelse av små vannkraftverk som gir grønn energi, så vi er positive til dette, sier Sveinsvoll Dragestad.

Avgjøres av departementet

Den endelige avgjørelsen ligger hos Olje- og energidepartementet, og i to dager har departementet sett på området der kraftutbyggingen er planlagt. Det er ikke tvil om at hensynet til Lysefjorden og verdensikonet Preikestolen betyr mye når avgjørelsen skal tas.

Lysefjorden

Med to statlige etater som ikke klarer bli enige om en eventuell utbygging er det opp til Olje- og energidepartementet å ta den endelige avgjørelsen. I to dager har de vært på befaring i området.

Foto: Kees Fjellvang

– Det vi må se på er jo hvordan vassdragene det er søkt om å bygge ligger i forhold til Lysefjorden. Påvirkning på Lysefjorden er veldig sentral i vurderingen vår, sier Katrine ​Lervig, underdirektør i Olje- og energidepartementet.