Stavanger bøyde av i striden om Lyse-styret

Striden om styret i Lyse endte med full forsoning i bedriftsforsamlingen. Pål Morten Borgli blir nytt styremedlem, mens Ivar Rusdal fortsetter som leder.

Bedriftsforsamling i Lyse

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø leda valgkomiteen. Hun fikk ikke fullt medhold, men var likevel fornøyd etterpå.

Foto: Tom Edvindsen

På den måten fikk Sandnes kommune sitt krav om styreplass til Borgli igjennom, samtidig som valgkomiteens fremste ønske om å beholde Ivar Rusdal som styreleder også ble imøtekommet.

Løsningen var det Stavanger-delegasjonen som kom opp med, ved at de trakk sin kandidat, Steinar Madsen, til fordel for Borgli.

Advokater og harde ord

Dermed endte en langvarig og til tider bitter strid, der ordførerne i Stavanger og Sandnes har stått mot hverandre, i full forsoning.

Lars Andreas Myhre takkes av som leder for bedriftsforsamlingen i Lyse

Ivar Rusdal (t.h) takker Lars Anders Myhre for innsatsen som leder av bedriftsforsamlingen. Selv fortsetter han som styreleder i konsernet.

Foto: Tom Edvindsen

Ivar Rusdal ble opprinnelig valgt inn i styret i Lyse-konsernet som kandidat fra Sandnes. Han har vært medlem av styret siden 1999 og styreleder siden 2008.

Nå ønsket det nye politiske flertallet i byen å erstatte høyremannen med Frp-eren Pål Morten Borgli fra flertallskonstellasjonen. Men det sa valgkomiteen, leda av Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø fra Høyre nei til.

Sandnes viste til aksjonæravtalen inngått mellom de 16 eierkommunene i Lyse, mens valgkomiteen pukka på sin rett til å stå fritt.

Begge parter har engasjert advokat i saken – advokater som har kommet til ulik konklusjon om hvem som hadde retten på sin side.

Wirak fikk ikke talerett

Partene stod derfor langt fra hverandre da bedriftsforsamling starta sitt møte tirsdag ettermiddag.

Stanley Wirak

Stanley Wirak fikk ikke talerett, men vant til slutt.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Og striden kom til overflaten allerede ved starten av møtet. Da foreslo Arbeiderpartiets gruppeleder i Sandnes, Annelin Tangen, at ordfører Stanley Wirak skulle få tale- og forslagsrett, trass i at han ikke er medlem av bedriftsforsamlingen. Det avviste forsamlingen med 26 mot 23 stemmer.

Dermed ble det Annelin Tangen som la fram forslaget om å velge Pål Morten Borgli som styremedlem på bekostning av Ivar Rusdal.

– Må lytte til eierne

Annelin Tangen

Annelin Tangen la fram forslaget fra Sandnes kommune.

Foto: Marianne Terjesen

Hun roste Rusdals innsats gjennom mange år, men at det nå er på tide med et skifte.

– Aksjonæravtalen er klar. Valgkomiteen opererer ikke i et vakuum, men må lytte til eierne. Hvis det bare er de store og sterke som skal bestemme, hva betyr det for småkommunene, sa hun og varsla at Sandnes ville kreve ny generalforsamling dersom kommunen tapte.

– Kvalifikasjoner viktigst

Christine Sagen Helgø la fram valgkomiteens innstilling, og fastholdt at komiteen måtte kunne stå fritt.

– Vårt eneste hensyn er å velge det styret som er best for Lyse. Det er en komplisert kabal der hensynet til både medlemmenes individuelle kompetanse og sammensetningen av kvalifikasjoner er viktig. Lyse opererer i et krevende marked, og det sittende styret har fungert godt, sa hun, og forslo gjenvalg på samtlige.

LES OGSÅ:Lyse kjøper seg opp i nord

LES OGSÅ: Satser på supernett

Samarbeidsklima på spill

I debatten som fulgte stod hensynet til det gode samarbeidet kommunene imellom mot de rent bedriftsmessige argumentene for et faglig tungt Lyse-styre.

– Aksjonæravtalen er en skriftlig, forretningsmessig avtale, å bryte den vil ødelegge samarbeidsklimaet, sa Leif Arne Moi Nilsen, fra Frp og Stavanger.

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese beskyldte Sandnes for trusler.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Mens Høyre-ordfører Ane Mari Braut Nese fra Klepp beskyldte Sandnes for å fare med trusler.

– Vi skal ikke bare tenke på Sandnes, men på alle kommunene. Nå truer Sandnes med ekstraordinær generalforsamling dersom vi ikke alle stemmer slik de vil, sa hun.

Hun krevde skriftlig avstemning, men i pausen før den, hadde noen snakket sammen.

Forsoning til slutt

– Stavanger trekker sin kandidat til fordel for Pål Morten Borgli, dersom Ivar Rusdal får fortsette som leder, sa Sigurd Vik fra talerstolen, og dermed ble styret valgt ved akklamasjon.

Styret i Lyse velges ved akklamasjon

Etter tidenes lengste møte i bedriftsforsamlingen og mange harde ord, ble styret valgt ved akklamasjon.

Foto: foto: Tom Edvindsen

Og etterpå var både Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Sandnes-ordfører Stanley Wirak såre fornøyde.

– Jeg tror fortsatt det ville vært flertall for valgkomiteens innstilling, men flertallet ville trolig vært knapt. Nå fant vi en løsning alle kunne være med på, og det er bra for Lyse at styret har et så bredt flertall bak seg, sier Sagen Helgø.

– For oss har det vært viktig å få slått fast at aksjonæravtalen står fast. At det er vi som avgjør hvem som er vår representant i styret, og det har vi gjort i dag, sier Stanley Wirak.

Flere nyheter fra Rogaland