Hopp til innhold

Innfører strengere smitteverntiltak

SANDNES (NRK): Rogaland var lenge det fylket med færrest koronasmittede i Norge. Den siste uken har smittetallene derimot økt dramatisk.

Ordførar i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, på pressekonferanse i Sandnes om strengare koronatiltak

Ordfører i Stavanger, kari Nessa Nordtun, presenterte nye og strengere tiltak som gjelder allerede fra og med nyttårsaften.

Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Koronasmitten øker i Rogaland. Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) startet pressekonferansen med å si at «vi må gjøre mer»:

– Jeg er fryktelig lei meg for at det igjen er serveringsbransjen, kulturlivet og idrettstalentene som rammes hardest. Men det er også mange i lavinntektsyrker som vil kjenne på dette. Det er tiltak som vil gjøre det vanskeligere for dem som ikke har et stort nettverk, sier Nessa Nordtun.

Tiltakene som vil gjelde i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra og med 31. desember 2020, oppsummeres slik i en pressemelding:

 • Anbefaling om å unngå kollektivtransport videreføres.
 • Påbud om munnbind utvides til å gjelde generelt på offentlig sted, der avstandskravet ikke kan overholdes.
 • Gjeldende anbefaling om bruk av hjemmekontor opprettholdes.
 • Nasjonalt forbud mot arrangementer på offentlig sted eller i leide lokaler over 50 personer innskjerpes til maksimalt 20 personer for både utendørs og innendørs arrangementer. Meldeplikt for arrangementer innskjerpes slik at arrangementer for mer enn 10 personer må meldes, der dette tidligere var 20.
 • Anbefaling om å begrense antallet sosiale kontakter gjennom en uke til 10 personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted og i leid lokale innskjerpes fra 20 til 10 personer.
 • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne i grupper større enn 10 personer gjeninnføres.
 • Butikker, kjøpesentre, biblioteker og enkelte andre virksomheter får påbud om overholdelse av avstandskrav og om nødvendig vakthold/adgangskontroll.
 • Skjenkestopp innskjerpes til klokken 22.00. Registreringsplikt og avstandskrav for gjester gjeninnføres.

– Vi er enig om en felles forskrift og vi strammer inn, sier sandnesordfører Stanley Wirak (Ap).

Kommuneoverlegen i Sandnes og Gjesdal definerer Nord-Jæren på risikonivå tre.

– Vi har en enorm utvikling i smittespredningen, sier Hans Petter Torvik.

De siste to ukene er smittetallet i de fire kommunene samlet steget fra 35 til 355. 52 av disse, altså 15 prosent, har ukjent smittekilde.

Trovik beskriver utvikling i smittespredningen som enorm. De siste to ukene har smittetallene per 100.000. For de fire kommunene ser tallene slik ut:

 • Stavanger: antall smittede har steget fra 16 til 173
 • Sola: antall smittede har steget fra 7 til 99
 • Randaberg: antall smittede har steget fra 0 til 80
 • Sandnes: antall smittede har steget fra 25 til 73

Torvik sier at smitten stiger raskt. Han frykter at en kan få opp mot 200 smittetilfeller daglig, om en ikke iverksetter tiltak.

– Nå har vi veldig høye smittetall. En stor del av smitten kan vi føre tilbake til nærkontakter av kjente smittetilfeller. Men noen er ukjente og det er vi litt bekymret for, sa ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til NRK tirsdag.

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger

STAVANGERORDFØRER: Kari Nessa Nordtun (Ap).

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

kommunens egne nettsider understreket ordføreren at den nye forskriften kan oppleves som mer inngripende enn tidligere.

Rekordhøye smittetall

Rogaland var lenge et annerledes-fylke når det gjaldt antall koronasmittede i Norge. I starten av desember var fylket landets eneste med under 20 smittede personer per 100.000 innbyggere, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Like før jul startet derimot smittetallene på Nord-Jæren å stige.

Mandag denne uken ble det registrert 45 nye smittetilfeller i Stavanger. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden pandemien startet.

Siden koronapandemien startet i mars, er det registrert over 700 smittede i Stavanger kommune. En fjerdedel av disse positive prøvene har kommet på kort tid. Den siste uken har 230 personer fått påvist covid-19 i kommunen.

Testing av Covid-19

TESTING: De siste dagene har flere hundre personer blitt testet for covid-19 i Rogaland.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Taxi-smitte

Fra å være et nesten koronafritt fylke, ble det like før jul påvist covid-19 blant flere taxisjåfører på Nord-Jæren.

I dagene som fulgte ble blant annet dagsentre for eldre i Stavanger stengt. Grunnen er at de ikke ønsker at brukere av dagsentrene skal kjøre med drosje etter smitteutbruddet blant taxisjåfører på Nord-Jæren.

Se pressekonferansen om de nye tiltakene:

ORDFØRERE (f.v.): Solaordfører Tom Henning Sletthei (Frp), Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap), Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Randabergordfører Jarle Bø (Sp).