STREIK STANSER TOGENE:

Alle tog vil stå stille i en time onsdag neste uke som følge av at LO, YS og Unio streiker mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven. All togtrafikk stoppes mellom klokken 15 og 16, melder NSB. Tog som kjører i dette tidsrommet, vil stanse og vente til streiken avsluttes klokken 16.