Strakstiltak mot vold

Folk klarer ikke å oppføre seg etter en kveld på byen. Nå må drosjekøen holdes under oppsikt for å hindre at du havner i trøbbel.

Politiet arresterer bråkmakere
Foto: NRK

Etter gjentatte voldsepisoder i Haugesund sentrum, vil kommunen nå gå drastisk til verks.

Bedre vakthold og overvåking av drosjekøen i Haugesund sentrum skal føre til redusert vold i helgene.

Takler ikke tur på byen

Mesteparten av vodsepisodene skjer i forbindelse med at fulle folk venter på drosje for å komme seg hjem fra byen.

Derfor er det nettopp mot drosjekøene at strakstiltakene nå blir satt inn. Strakstiltaket inngår i Haugesund sitt Nullvisjonsprosjekt mot vold, sier Haugesunds-ordfører Petter Steen som leder prosjektet.

- Køvakter skal på plass i køen for å gjøre den til en tryggere plass å oppholde seg, sier han.

Dobling av gatevold

Haugesund havn 2

Haugesund hadde en dobling av voldstilfeller i sentrum fra 2004 til 2006

Foto: Tor Andre Johannessen

Nullvisjonsprosjektet mot vold i Haugesund ble satt i gang som følge av den enorme voldsøkningen i sentrum de siste årene.

I 2004 var antallet gatevoldsanmeldelser 119. I 2006 er tallet nesten doblet og kommet opp i 209. Også hittil i år har er det voldsøkning i forhold til rekordåret 2006.

Gratis nattbuss?

Andre tiltak som ble foreslått på gårsdagens møte var bedre fritidstilbud for unge under 18, og gratis nattbuss hjem for ungdom i helgene. Steen håper nå Rogaland fylkeskommune vil sponse nattbussen.

- Vi håper de vil bidra med noen kroner for å få dette prøveprosjektet gjennomført. Fylkeskommunen sitt Hjem for en femtilapp-tilbud har ikke fungert i nordfylket, og derfor håper vi de kan vere med å se på alternative tilbud, sier Steen.

Forslagene er nå oversendt SLT-koordinator og administrasjonen i Haugesund kommune. Strakstiltakene mot vold ender dermed på formannskapspolitikernes bord 20. juni.