Strafferabatten må vurderes på ny

Flere stortingspolitikere reagerer på at de Nokas-tiltalte fikk lavere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Nå må ordningen med strafferabatt vurderes på nytt, mener politikerne.

Ridvan Halimi
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

 

Solveig Horne er justispolitiker i Frp.
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

- Det er helt uhørbart at det blir gitt så lave straffer for så grov kriminalitet. Det er en skam overfor befolkningen, ofre og pårørende, sier Solveig Horne som sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet.

Alle de 12 tiltalte som i går fikk sin dom i lagmannsretten, fikk klart lavere straffer enn i tingretten. Fra mellom 19 og 13 år i tingretten for de mest sentrale, til mellom 15 og 8 år i lagmannsretten. Flere av de tiltalte fikk tildels kraftig strafferabatt. Det mener Solveig Horne, som sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet, bør få følger for ordningen.

- Strafferabatten skal gis når du hjelper politiet med å få oppklaring i en sak. De Nokas-tiltalte nektet i tingretten, og så står de og tilstår i lagmannsretten og tror de kan få strafferabatt. Og det har de lykkes med. Det er jeg motstander av, sier Horne. 

Der får hun følge av Høyres Bent Høie. Også han mener at ordningen ikke har fungert etter sin hensikt, og derfor må endres.

 

Bent Høie
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det har kostet samfunnet veldig mange ressurser fordi de tiltalte har trukket ut tilståelsen i veldig lang tid. Jeg oppfatter ordningen dit hen at den skulle redusere behandlingstiden, men det har den jo ikke gjort her, sier Høie. 

Han er mer forsiktig med å uttale seg om selve nivået på straffene. Solveig Horne derimot, er klar på at dommene i NOKAS-saken må følges opp politisk av Stortinget.

 

- Vi har sagt at det skal være strenge straffer for grov kriminalitet. Hvis rettsvesenet ikke følger opp, må stortinget vurdere om de skal ha enda strengere straffer og instruere rettsapparatet. For dette går ikke.