NRK Meny
Normal

Lagmannsretten firedoblet straffen for dødelig vold

Haugaland tingrett mente 28-åringen ikke kunne forutse at den gamle mannen han mishandlet kunne dø av volden. Det kunne han, mener lagmannsretten.

Haugaland tingrett, Gulating lagmannsrett

Haugaland tingrett mente 28-åringen ikke kunne forutse at den gamle mannen han mishandlet kunne dø av volden. Det kunne han, mener lagmannsretten.

Foto: Thomas Halleland

– Lagmannsretten legger videre til grunn som bevist at tiltalte kunne ha innsett at NN ville avgå ved dommen.

Med den setningen feier Gulating lagmannsrett til side dommen fra januar i Haugaland tingrett . Dermed må 28-åringen fra Haugesund sone sju år og seks måneder i fengsel. Tingretten lot ham slippe med ett år og ti måneder.

I november 2012 oppsøkte haugesunderen en mann i 60-årene og slo og sparket ham, blant annet med en gitar. Skadene var så alvorlige at mannen døde på sykehus fire dager senere.

Volden var uvanlig brutal, og rammet en forholdsvis forsvarsløs person.

– Det må ses hen til at (fornærmede) var en mann som var svekket av sykdom og beveget seg sakte og at tiltalte utøvde vold mot fornærmede mens han lå på gulvet, het det i dommen fra tingretten.

Lagmannsretten mente skadene var dødsårsaken

Et flertall i Haugaland tingrett menteat tiltalte ikke kunne innse muligheten for en dødsfølge da han slo. Flertallet la dessuten til grunn en rettsmedisinsk uttalelse om at hovedskaden ikke var den direkte dødsårsaken.

Dette blir og blankt avvist av Gulating lagmannsrett.

– Lagmannsretten legger på denne bakgrunn til grunn som bevist at årsaken til hjertestansen var nakkeskaden, heter det i dommen.

Den 28 år gamle Haugesunds-mannen ble dømt til å betale til sammen vel 300 000 kroner i erstatning og oppreisning til de to døtrene til avdøde.