Vil ikke støtte trolleybuss i Stavanger

Staten sier nei til å betale ekstrakostnadene for trolleybusser dersom dette blir valgt som fremtidig transportløsning på Nord-Jæren.

Trolleybuss i Hillevåg
Foto: Rogaland fylkeskommune/Illustrasjon

Det var beskjeden fra samferdselsministeren da han møtte fylkespolitikerne nylig.

– Han er tydelig på at vi skal få på plass bypakken, men han er ikke enig i teknologivalget, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Vil ikke betale for trolleybuss

I september i fjor gikk fylkespolitikerne inn for at bussveien på Nord-Jæren skulle gjøres om til trolleybuss-vei.

Fylkeskommunen har tatt utgangspunkt i at staten skal finansiere 50 prosent av dette, men nå sier de altså nei til å betale for trolleybussen.

– Samferdselsministeren har gitt beskjed om at de ikke vil være med på å betale den ekstrakostnaden som han oppfatter at trolleybussen er, sier Ege Tengesdal.

Hun forteller at det ikke er fare for fremdriften til resten av bypakken, men at det er den kollektive transporttypen som må vurderes på nytt.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener trolleybuss er et for dyrt alternativ.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– To viktige argumenter da vi la planen for bypakken var at kollektivtransporten skulle være utslippsfri, og at det skulle være teknologi som er prøvd ut før. Da falt valget på trolleybuss, sier hun.

Miksede signaler

Forslaget fra Ketil Solvik-Olsen er å bruke biodiesel i bussene, men biodiesel gir ikke nullutslipp.

– Det var innspillet fra statsråden, men vi vil holde øynene åpne for teknologiutviklingen. Jeg vet at statsråden også er interessert i det som skjer innenfor batteri, så det er ikke sikkert det blir biodiesel, sier Ege Tengesdal.

Selv om Ege Tengesdal understreker at de hadde et godt møte med Solvik-Olsen i går, synes hun signalene har vært mikset.

– Det signalet vi hadde fått fra staten da vi begynte med planene var at de ville dekke halvparten uavhengig av lokalt teknologivalg. Det Solvik-Olsen sa i går var noe helt annet, så vi konstaterte at det svaret vi fikk var noe annet enn de signalene vi jobbet ut ifra tidligere, sier hun.

Søtter ikke trolleybuss

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune Gottfried Heinzerling ønsket seg en bypakke med nullutslipp, derfor ville de ha trolleybusser på bussveien.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Må vurderes på nytt

I Bergen har staten støttet bybanen, som var et dyrere prosjekt enn trolleybussen som er foreslått i Nord-Jæren.

– Bergen kan få bybane og Oslo kan få tog, men trolleybusser blir sett på som fordyrende, så jeg lurer litt på hva som er et krav for å være fordyrende. Det skaper litt usikkerhet, sier Anja Berggård Endresen som er gruppeleder i Venstre.

– Da vi diskuterte dette i høst så var finansieringen et tema. Hvis det er slik at staten ikke vil finansiere trolleybussen likevel, slik at vi må betale den ekstraandelen selv så må dette vurderes på nytt, sier Gottfried Heinzerling, samferdselssjef Rogaland fylkeskommune.