NRK Meny
Normal

Hun vil ikke bygge tettere på bygda

Fylkesmannen går imot administrasjonen i fylket, som vil bygge boliger tettere og mer sentralt i Suldal. I dag skal politikerne diskutere saken.

Kleppa støtter Suldal kommune

Suldalsosen er ett av tettstedene der Suldal kommune ønsker flere boliger. Magnhild Meltveit Kleppa støtter disse planene.

Foto: NRK/Scanpix

Christine Haver, regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Christine Haver i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Marianne Terjesen

– Suldal må selv få bestemme hvordan folk skal leve og bo i kommunen, sier fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Nylig sa fylkesrådmannen nei til Suldal kommune sine planer om å bygge nye boliger i Erfjord og Suldalsosen, noe som provoserte ordføreren. Administrasjonen i fylket forsvarer avgjørelsen.

– Det handler blant annet om folkehelse. Vi blir en eldre befolkning, og da er det fornuftig å prøve å tenke seg tettere konsentrasjoner, sier regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune, Christine Haver.

Vil ha utbygging i utkantstrøkene

Denne tankegangen for Suldal støtter ikke fylkesmann Kleppa.

– Vi forstår Suldal kommune sitt behov, og mener det må legges til rette for nye tomter i Erfjord og Suldalsosen, sier Kleppa.

Hun mener at kommunen har jobba fram detaljerte og gode planer for utbygginga.

– Vi skal bare legge oss oppi dette dersom planene er i strid med nasjonale retningslinjer. Det er de ikke. Vi mener Suldal har laga en god kommuneplan, som er verdt å følge opp, sier fylkesmannen.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Suldal kommunes ønske om å bygge nye boliger utenfor de mest sentrale områdene møter motstand hos fylkesrådmannen.

VIDEO: I denne reportasjen møter du Jan Magne Moe, som bor på Suldalsosen. Her trives han svært godt.

Tror politikerne vil støtte Suldal

Tirsdag skal politikerne i fylkesutvalget diskutere saken. Fylkesrådmannen har i sin anbefaling lagt vekt på gevinstene ved fortetting, også i landkommuner. Der står det blant annet:

«En mer kompakt bebyggelse medfører mindre investerings- og vedlikeholdsutgifter for kommunen, og vil gjøre livet til innbyggerne i kommunen lettere.»

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa tror politikerne vil gå imot fylkesrådmannen, og støtte Suldal kommune.

– Fylkesordføreren har allerede sagt at politikerne trolig har et annet syn på saken. Det tror jeg alle skal være glade for, sier hun.