Storebrand stemmer med Greenpeace

For fjerde år på rad stemmer Storebrand mot utvinning av oljesand på Statoils årlige generalforsamlingen. Staten, som eier 67 prosent, forventes å holde seg taus.

Philip Ripman

Philip Ripman, senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand stemmer mot Statoils utvinning av oljesand i Canada.

Foto: Statoil/Storebrand

I dag klokken 17:00 starter Statoils årlige generalforsamiling i Stavanger. Som alltid har også debatten om oljeselskapets kontroversielle engasjement i Canada blusset opp i forkant av møtet.

Generalforsamlingen avgjør hvert år som produksjonen skal opprettholdes. I Statoil-styrets innstilling til saken er tonen klar. Statoil fortsetter utvinning av oljesand i Canada.

2,14 prosent mot oljesand i fjor

I fjor stemte 2,14 prosent av aksjonærene mot oljesandsproduksjonen. I 2011 fikk motstanderne av oljesand 1,25 prosent av stemmene på generalforsamlingen, og i 2010 fikk de 1,39.

Storebrand har varslet at de også i år vil stemme for WWFs og Greenpeaces forslag om å trekke Statoil ut fra oljesandaktiviteter.

– Når vi vurderer risikoen i oljesand, lyser det rødt over hele linja. Innenfor rammene av tradisjonell forvaltning er det imidlertid vanskelig å unngå å investere i fossile brensler og fortsatt tilby kundene et akseptabelt nivå av finansiell risiko. I Norge er det kanskje enda mer krevende, ettersom en stor andel av selskapene på Oslo Børs opererer innenfor olje og gass-sektoren, sier Philip Ripman, senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand.

– Stemmer mot utvinning av oljesand

Storebrand eier 0,74 prosent av aksjene i Statoil.

– Derfor bruker vi vår rolle som eier og stemmer mot utvinning av oljesand. Vi mener utvinningen innebærer for høy risiko og for høye kostnader langs mange dimensjoner. Samtidig jobber vi sammen med andre investorer som ber om bedre regulering, bedre statlig tilsyn, bedre rapportering og mer ambisiøse mål, legger han til.

Urfolkgruppen Beaver Lake Cree skal sammen med blant annet Greenpeace snakke til forsamlingen om hvorfor de bør trekke seg ut av oljesandprosjektet.