– Flere selskaper vil ryke

Bostyrer for Johs Lunde-gruppens konkurs, sier det er åpentbart at flere selskaper vil ryke som en direkte konsekvens av at moderselskapet er konkurs.

Video Johs Lunde konsernet konkurs

I den siste tiden har flere av underselskapene i Johs Lunde-konsernet gått konkurs. I dag ble også moderselskapet slått konkurs, og konsekvensene kan være store.

Direktør på BI Stavanger, Bjørn Bugge synes det er en tragisk sak.

– Det er veldig mange som er involvert og dette er helt klart ganske omfattende, sier han.

– Det er åpenbart at de er sydd sammen noe og laget det veldig komplisert. Når man bruker enkeltbedrifter i sitt eget konsern til å finansiere virksomheter som kanskje ikke er så sterke, så skaper man en situasjon med gjensidige garantier og lån som gjør at man lett mister oversikten, mener BI-direktøren.

Bjørn Bugge, BI

Bjørn Bugge er direktør på BI Stavanger

Foto: Bjørn Bugges blogg

Han tror ikke nødvendigvis den kompliserte sammensetningen er gjort bevisst for å skape forvirring.

– Det trenger ikke være bevisst, men bostyre og borevisor vil se om dette er gjort uaktsomt. For aksjeloven regulerer dette veldig nøye og som styremedlem i et aksjeselskap, har du plikt til å holde deg orientert til enhver om økonomien i bedriften, forteller Bugge.

Står i fare

Det jobbes nå iherdig for å redde flere av selskapene. Likevel betyr det at alle selskapene i Johs Lunde Gruppen kan bli satt på spill.

– At en god del av selskapene vil ryke, er åpenbart, sier advokat Fredrik Bie som er bostyrer både for Marine-konkursen og for Lunde-gruppens konkurs.

Han var onsdag i rutinemessig møte med politiet.

– I en så stor konkurs som dette her, så vil politiet ha en generell interesse å vite om det er mulige straffbare forhold. Men foreløpig har vi ingen indikator på at noe straffbart har skjedd, sier Bie.

Orienteres ved større konkurser

Politiet sier at det ikke er noe dramatisk med møtet. Ettersom dette er en av de største konkursene som har vært, ønsket politiet å se nærmerepå den.

– I større konkurser som har offentlig interesse hender det at bostyrer ønsker å orientere oss om arbeidet de gjør. Og det har de gjort i denne saken, sier John Arild Jåsund, leder i økonomiseksjonen ved Rogaland politidistrikt.

Ifølge Finansavisen hadde Lunde-gruppen en samlet gjeld på 1,4 milliarder kroner ved utgangen av 2009.

Flere nyheter fra Rogaland