NRK Meny
Normal

Store forskjeller på videregående skoler i Rogaland

Den landsomfattende undersøkelsen av videregående skoler avdekker et stort gap mellom skolene i Rogaland.

Karmsund videregående

Karmsund videregående skole kommer best ut av de videregående skolene i Rogaland.

Foto: Karmsund VGS

Aftenposten har publisert skoleundersøkelsen, som viser store forskjeller på skolene i Rogaland.

– Hvilket fylke du bor i og hvilken du går på, kan ha mye å si for hvor gode resultater du får på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Karmsund blant de beste

Det er forskere ved Senter for økonomisk forskning (SØF) som har undersøkt kvaliteten på landets videregående skoler på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Mens 17 av 25 skoler ligger rundt landsgjennomsnittet, er fem av skolene i fylket blant de beste skolene i landet. På en skala fra 1 til 6, kommer Karmsund vgs svært godt ut, med 4.5 poeng.

– Dette er kjempekjekt for oss. Vi har jobbet systematisk med oppfølging, frafall og satset mye på gjennomføring og kvalitet, sier Bente Døsen, fungerende rektor ved Karmsund vgs til NRK.

Hun trekker også frem at skolen har organisert seg på en måte som gjør at de klarer å gi rask respons for elever som har behov for noe ekstra, også utenfor klasserommet.

Døsen presiserer samtidig at hun ikke har hatt tid til å sette seg inn i undersøkelsen.

Øksnevad i bunnen

I den andre enden av skalaen finner vi Øksnevad vgs. Skolen kommer klart dårligst ut i undersøkelsen, med 1.4 poeng. Rektor ved Øksnevad vgs, Rune Haaland, synes resultatene er skuffende.

– Jeg har ikke fått tid til å sette meg inn i undersøkelsen, men i utgangspunktet kjenner vi oss ikke igjen i dette resultatet. Vi har hatt god utvikling og føler at ting har blitt langt bedre i det siste, sier han.

– Les med varsomhet

Kunnskapsministeren understreker at det er viktig å lese resultatene med varsomhet.

– Det som er viktig nå er at alle skoleeiere tar tak i resultatene og bruker dem konstruktivt, sier han.

I 2017 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om skolen i Norge. Her vil forskjeller i skolekvalitet mellom fylker, kommuner og skoler bli et viktig tema.