STOR VANNLEKKASJE PÅ ÅLGÅRD:

Det er en stor vannlekkasje i en blokk i Fiolveien på Ålgård. Brannmannskaper fra Ålgård og Sandnes er på plass for å suge opp vannet.