Lagmannsretten bestemte at et fond eier dette

Lagmannsretten mener at den tidligere bispeboligen på Eiganes i Stavanger tilhører Opplysningsvesenets fond (OVF). Nå anker legatet dommen til høyesterett.

Bispeboligen i Stavanger

Lagmannsretten mener den gamle bispeboligen på Eiganes i Stavanger tilhører OVF, et statlig styrt fond som skal tilgodese kirkelige formål.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Nylig kom Gulating lagmannsrett frem til at Opplysningsvesenets fond (OVF) ble frifunnet fra påstanden om at bispeboligen skulle overføres til Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat.

Dette etter at det i tingretten ble slått fast at bispeboligen skulle tilbakeføres til legatet.

– Vi ble veldig glade for lagmannsrettens domsresultat! Vi syntes det var veldig vanskelig å forstå begrunnelsen for resultatet i tingretten, men dette er en bekreftelse på at vi ikke har vært på villspor, sier Olav Andreas Røssaak, advokat for OVF.

Legatet er dømt til å betale saksomkostninger på 285.000 kroner, men har besluttet å anke dommen til høyesterett.

Prisvurdering på 40 millioner

Den store eiendommen på Eiganes, sentralt plassert på Stavanger sin beste vestkant, har stått tom siden boplikten for prester og biskoper falt bort i 2015. Da flyttet biskop Erling Pettersen ut, og eiendommen gikk vederlagsfritt til OVF.

– Vi mener at denne dommen er gal, og at begrunnelsen til lagmannsretten ikke er god nok. Vi kommer derfor til å anke saken til høyesterett, på bakgrunna av at det er viktig å la stiftelsens formål få leve fritt, sier advokaten til legatet, Ellen Cecilie Mostad.

Dommen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig før ankefristen går ut i november. Dersom det endelige utfallet blir at OVF eier boligen, vil de blant annet vurdere å leie den ut eller selge den på det åpne markedet.

– Vi har en prisvurdering på 40 millioner kroner. Hvis OVF skal selge boligen, er vi pålagt å selge til markedspris, sier Røssaak.

Vil ha hjem for demente

Domkirkens sykehjem har engasjert seg i saken helt siden det ble kjent at eiendommen på Eiganes ikke lenger skulle brukes som bispebolig. De ønsker at eiendommen skal brukes som en utvidelse av sykehjemmet for demente eldre.

– Vi er skuffet over dommen, da vi mener den ikke er i tråd med testamentet til Kaptein Tørresen. Det ble bestemt at eiendommen skulle brukes som bispebolig eller som bolig «for trætte sykepleiersker», sier Geir Amundsen, styreleder i Domkirkens sykehjem.

Amundsen legger til at dersom legatet hadde vunnet fram i retten, kunne de ha virkeliggjort det opprinnelige formålet ved å la sykehjemmet bruke eiendommen.

– Dommen ser helt vekk ifra giverens intensjon, og det er både forbausende og etisk tvilsomt. OVF bør se mer til etikken enn til jussen, sier Amundsen.