Stor snøskredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om stor snøskredfare i Rogaland i dag og i morgen. Snøskredvarslingen viser faregrad fire, som er høyeste faregrad. De advarer mot ferdsel i skredterreng fordi skred kan løsne av seg selv.