Stor interesse for Ryfast-kontrakter

Det er mange om beinet når kontraktene for byggingen av verdens lengste undersjøiske vegtunnel, skal deles ut.

Informasjonsmøte om Ryfast-kontrakter

Mange representanter fra utenlanske entreprenører møtte opp til informasjonsmøte om Ryfast i dag.

Foto: Anders Fehn / NRK

Prosjektledelsen for Ryfast henvender seg nå til utenlandske entreprenører, og håper ledig kapasitet kan få ned kostnadene.

Derfor holdt Statens vegvesen i dag informasjonsmøter for norske og utenlandske entreprenører som er interesserte i Ryfast-byggingen.

– Det var veldig stor oppslutning om det første møtet med norske entreprenører, og vi er også godt fornøyde med oppmøtet på det engelskspråklige møtet etterpå, sier fungerende prosjektleder, Gunnar Eiterjord til NRK.

Ønsker konkurranse om jobbene

Gunnar Eiterjord

Gunnar Eiterjord.

Foto: Anders Fehn / NRK

Tunnel- og veiprosjektet som skal gi fastlandsforbindelse fra Ryfylke via Hundvåg og Buøy til Stavanger og ny Eiganestunnell, koster totalt 8 milliarder kroner. Prosjektet omfatter verdens største undersjøiske tunnel. Opp mot 700 personer vil jobbe på prosjektet på det meste.

– Vi er interessert i å få et godt spenn når det gjelder både norske og utenlandske entreprenører som konkurrerer om disse jobbene. Det fordi vi tror det vil føre til at vi får et best mulig tilbud, og et best mulig prisnivå på tjenestene som skal utføres, sier Eiterjord.

Hvorfor ønsker dere at utenlandske entreprenører skal melde seg på?

– Vi vet jo at det er kapasitet og mange som er interesserte på generelt grunnlag. Vi håper de vil være med å skape god konkurranse om jobbene her, sier han.

Kan bli billigere

Den økonomiske krisen i Europa kan føre til at Ryfastprosjektet blir billige enn antatt. Prosjektledelsen håper ledig kapasitet kan få ned kostnadene.

– Årsaken til at vi appellerer til utenlandske entreprenører er at vi håper at det kan gi rimeligere priser. Dette fordi vi vet at det er reservekapasitet. Vi er bevisst på det, sier Eiterjord.

Blir det billigere dersom dere nå bruker utenlandske entreprenører?

– Vi gjør vårt beste for å holde oss innenfor de kostnadsrammene Stortinget har gitt oss, sier Eiterjord.

Ryfast

Ryfast skal binde Ryfylket sammen med Hundvåg og Stavanger.

Foto: Grafikk: NRK

Flere nyheter fra Rogaland