Utlendinger står bak ett av fem nye firma

20 prosent av nye byggefirma har utenlandsk eier. Lovlydige firma opplever tøff konkurranse om oppdragene i private hjem.

Svart arbeid illustrasjon

De siste tre årene har Skatt Vest anmeldt godt over 100 saker om svart arbeid.

Foto: NRK/Scanpix

Siden 1. januar 2011 er det etablert 267 nye enkeltmannsforetak innenfor bygg og anlegg i Rogaland. Om lag 50 av disse eies av utenlandske personer uten norsk personnummer.

Det viser en undersøkelse Brønnøysundregistrene har foretatt for NRK.

Bedriftene som kun tar hvite arbeidsoppdrag og betaler skatt og avgifter, opplever at konkurransen med det svarte markedet er tøff.

Eyvind Henriksen

Eyvind Henriksen hjalp polske håndverkere.

Foto: Ståle Frafjord

– Vi trenger like mye i lønn i timen som andre firma bruker totalt når de beregner anbud, sier Eyvind Henriksen.

Hjalp polske håndverkere

Han er utdannet lærer og har vært fødselshjelper for en nytt og lite byggefirma i Stavanger.

En polsk håndverker ba om hjelp da han og en landsmann ønsket å starte for seg selv. Henriksen sa ja.

– Jeg hjalp dem med med å registrere firmaet, ordne paipirer i forhold til skatt og litt regnskapsføring, sier han.

Mer om svart arbeid:

Tungt

Daglig leder er fra Polen, det er også de tre andre som jobber i firmaet. Foretaket Areal Bygg og Innredning har eksistert i snart ett år og tar ikke svarte jobber.

De har allerede hatt mange oppdrag, men opplever at det er tungt å konkurrere med andre foretak som tilbyr sine tjenester svart mot kontant betaling.

– Vi må ha 250 timen før vi kan begynne å tjene penger. Hvis de andre får 250 kroner i timen, tjener de godt fordi de ikke betaler skatt for arbeiderne, arbeidsgiveravgift eller moms. Det blir et veldig vanskelig regnestykke, sier Henriksen, som er styreleder i firmaet.

Over 100 saker

De siste tre årene har Skatt vest anmeldt godt over 100 saker om svart arbeid.

Norske skattemyndigheter har i første rekke prioritert informasjons- og holdningsarbeid for opp mot disse foretakene.

– De som kommer hit for å jobbe har andre holdninger og andre skattesystemer i bagasjen. Derfor er det veldig viktig at vi snakker alvor med de, sier hvordan det er bo, jobbe og drive næringsvirksomhet i Norge.

– Men til syvende og sist, så lenge det er folk som vil kjøpe disse tjenestene, så vil de alltid finnes, sier avdelingsdirektør for rettledning i Skatt vest, Marta Johanne Gjengedal.

En undersøkelse NRK foretok i forrige uke visste at åtte av tolv byggefirma tilbød å jobbe svart da vi annonserte et fiktivt oppdrag.

Lite imponert

Eyvind Henriksen er lite imponert over myndighetenes kontroll med markedet.

– Selv om de vet om firma som lurer seg unna, så skjer det ingenting, sier han.