NRK Meny
Normal

Stille før stormen i Eigersund

I budsjettforslaget for 2014 nærmer lånegjelden seg én milliard kroner de neste årene. Samtidig skal det investeres for 375 millioner med lånte midler. 2014 blir et hvileskjær før kommunen er tomme for fondsmidler i 2015.

Kjetil Helgevold

TILTAK: Eigersund kommune vil satse på tidlige tiltak for å spare penger.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Rådmann i Eigersund, Kjetil Helgevold, la tirsdag frem budsjettforslaget for 2014. Der skal det investeres for 375 millioner, på tross av at den kommunale lånegjelden nærmer seg én milliard kroner.

– Du kan nesten kalle 2014 et hvileskjær. Likevel vil det være litt innstramminger i driften. Men det dramatiske kommer først i 2015, sier Helgevold til NRK.no.

– Kuttene vil i hovedsak komme innen helse og omsorg, og kultur og oppvekst. Vi skal kutte totalt seks millioner i 2014, og det er relativt beskjedent i et budsjett på nesten 1,2 milliarder kroner.

Tidlige tiltak for å spare penger

Men i 2015 må kommunen kutte dobbelt så mye: 12 millioner kroner. Nå skal det satses på tidlig inngripen, for å kunne spare mer penger i framtiden.

– Nå har vi en barnevernstjeneste i samarbeid med Lund og Sokndal, som fungerer bedre og bedre. Den har jeg stor tro på at kommer til å takle en del av problemområdene vi har. I tillegg styrker vi skolehelsetjenesten. Vi har en ungdomskontakt på plass igjen, og ikke minst legger vi inn en stilling som barnehagekonsulent, som vil være en koordinerende kraft for de aller yngste, sier rådmannen.

– Vi har tøffe tak fremover

De øvrige politikerne har så vidt rukket å se på budsjettforslaget, men varaordfører Unn Therese Omdal fra Arbeiderpartiet er bekymret for den høye gjelden kommunen vil stri med etter at fondsmidlene tar slutt i 2015.

– Ja, det er klart det er bekymringsfullt. Vi vil få et slags hvileår i 2014, men det betyr ikke at vi må sette oss ned og hvile. Vi har tøffe tak fremover. Vi må prioritere stramt, og vi må ta tak i den høye gjelden, sier Omdal til NRK.no.

– Hva vil dere gjøre for å øke inntjeningen til kommunekassen?

– Først og fremst vil vi gå gjennom budsjettet i detalj. Nå har kommunen satt i gang et prosjekt som heter «Eigersund 2015», hvor det skal ligge en del innsparinger. Vi må avvente hva den gruppen kommer med. Men det viktigste for oss er å opprettholde gode tjenester for innbyggerne. Og da må vi prioritere.

Alternativer

Den kommunale lånegjelden vil være på rundt 900 millioner kroner i 2017. For å redde kommunens inntekter når skatteinntektene fra Akers store virksomhet i Eigersund nå tar slutt, kan det bli aktuelt å selge seg ut av Dalane energi, sier Helgevold.

– Det å selge seg ut er ikke nødvendigvis en kortsiktig sak. Det kan også få langtidsvirkninger. Men det er én av tingene vi må se på, avslutter rådmannen.