NRK Meny
Normal

Fagforbund stevner Norge etter tvungen lønnsnemnd

Safe og Industri Energi har stevnet Norge inn for ILO. Bakgrunnen er regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i streiken i fjor.

Hilde-Marit Rysst og Leif Sande

Hilde-Marit Rysst (Safe) og Leif Sande (Industri Energi) i Arbeids- og Velferdsdirektoratet da lønnsnemnden var en realitet 10. juli i fjor.

Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix

– Vi mener staten har forbrutt seg mot ILO-konvensjonene som beskytter den frie organisasjonsrett, streikeretten og retten til frie, kollektive forhandlinger, sier Hilde-Marit Rysst og Leif Sande, forbundsledere i Safe og Industri Energi, ifølge en pressemelding.

Streiken startet i juni i fjor, og pågikk i om lag to uker. Da arbeidsgiverorganisasjonen Oljeindustriens Landsforening (OLF) truet med lockout, som hadde medført en total nedstengning av norsk sokkel, grep arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inn.

700 medlemmer ble tatt ut

– Norge har ratifisert ILO-konvensjonene, og plikter derfor å følge dem. Ved å vedta tvungen lønnsnemnd har staten brutt sine internasjonale forpliktelser, sier forbundslederne.

ILO står for International Labour Organization, og er FNs særorganisasjon for arbeidslivet.

Safe og Industri Energi tok først ut 610 medlemmer i streiken, og Lederne tok ut 98. Forbundene ville avtalefeste en pensjonsordning som tidligere ble håndtert av de enkelte medlemsbedriftene, men det ville ikke OLF, og mekling førte ikke frem.

Noen dager etterpå besluttet Statoil å stenge oljefelt og plattformer hvor det ikke var tatt ut noen i streik, med henvisning til at Oseberg feltsenter var streikerammet.

– Verken liv eller helse var truet

Forbundene mente på sin side at dette var en «provokasjon, og et åpenbart forsøk på å tvinge frem tvungen lønnsnemnd».

I stevningen hevder forbundene at regjeringens begrunnelse for tvungen lønnsnemnd ikke holder, for verken liv, helse eller personlig sikkerhet var truet av streiken.

– Regjeringens argument om økonomiske konsekvenser gir heller ikke rettslig grunnlag for vedtaket, skriver forbundene i pressemeldingen.

ILO har bedt om Norges merknader

Arbeidsdepartementet kaller forbundenes stevning for en klage, og opplyser til NRK at de den 16. september mottok et brev fra ILO der ILO ber om Norges merknader til klagen.

– Vi vil gjennomgå klagen og sende vårt svar til ILO. Saken behandles deretter i ILOs organer, som i løpet av 2014 vil avgi en uttalelse i saken, men det er ikke snakk om en domsavgjørelse, skriver departementet i en e-post til NRK.