Hopp til innhold

Sterk økning i containertrafikken

Containertrafikken i Karmsund Havn økte med over 25 % i 2016 sammenlignet med 2015. Karmsund Havn er dermed en av havneområdene i Norge som øker mest i dette segmentet i 2016. Noen av årsakene til den høye veksten er økning i produksjonen hos den lokale industrien, overføring av gods fra vei til kjøl og en styrking av havnens linjetilbud. Havnedirektør Tore Gautesen er svært glad for den sterke veksten som er langt høyere enn forventet.