STENGER E39 OM NATTA:

Statens vegvesen er i gang med å byggja ny gang- og sykkelbru over E39 på Soma i Sandnes. Grunna tryggleik for trafikantar og arbeidsfolk må køyremønsteret på motorvegen endrast, og E39 blir stengt i tre netter. Første gong var natt til i dag, og den blir også stengt natt til onsdag og natt til torsdag. Omkøyringsrute er skilta.