Stempler Stavanger som luftversting

Stavanger bryter stadig de nasjonale målene for svevestøv og nitrogendioksid, fastslår Riksrevisjonen. Per A. Thorbjørnsen (V) vil derfor ha piggdekkavgift.

Soping i Kannik

Rengjøring av veien på Kannik i Stavanger. Flere kommuner har gjennomført vedlikeholdstiltak på vei for å redusere nivåene av svevestøv, ifølge Riksrevisjonen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen (V), leder av Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Dette er en alvorlig rapport, men den er ikke overraskende, sier Per A. Thorbjørnsen (V), leder av Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) i Stavanger.

Riksrevisjonen offentliggjorde mandag en rapport om myndighetenes arbeid for å få ned luftforurensingen i norske byer. Stavanger kommer dårlig ut. Ifølge rapporten har Stavanger – og Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen – siden 2009 ligget godt over det nasjonale målet om svevestøv og nitrogendioksid.

– Disse fem store kommunene har nær 1,4 millioner innbyggere. Mange kan dermed få forringet helse på grunn av langvarig eksponering av for høye nivåer av både svevestøv og nitrogendioksid, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemeldingen.

– Bagatellisert problemet

Målet er at det skal være maksimalt sju døgn i året der svevestøvnivået overskrider et visst nivå. I Stavanger var det i fjor 16 døgn der dette nivået ble overskredet. I verstingåret 2013 gjaldt dette totalt 51 døgn.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kolumbus-buss i trafikken i Kannik i Stavanger sentrum Eirin Larsen/NRK

Krysset i Kannik i Stavanger er et område med mye luftforurensning.

Foto: Eirin Larsen/NRK

Forurensingsforskriftens grenseverdi for nitrogendioksid er også overskredet hvert år i Stavanger i perioden 2009–2013.

Riksrevisjonen mener det er alvorlig at kommunene ikke har klart å gjøre noe med den høye forurensingen.

– Jeg opplever at bystyret i Stavanger har bagatellisert helseproblemene knyttet til dette, konstaterer Thorbjørnsen.

Samtidig påpeker Riksrevisjonen at forurensningsarbeidet står i fare for å falle mellom to stoler, siden arbeidet sorterer under både helse-, miljø- og samferdselssektoren.

Vil ha færre pigger

Thorbjørnsen vil nå ha piggdekkavgift i Stavanger.

– Piggdekkavgift er ett virkemiddel vi kan ta i bruk. Piggdekk er spesielt farlig når det gjelder svevestøv, sier Thorbjørnsen.

I dag er det bare Oslo og Bergen som har piggdekkavgift. En slik avgift ble tidligere i år avvist av bystyret i Stavanger.

– Jeg tror bystyret har endret seg etter valget. Jeg tror at det er større vilje til å få på plass en slik avgift i dag enn det var den gangen, sier han.

Skader luftveiene

Svevestøv øker risikoen for sykdommer i luftveiene og i hjerte- og karsystemet. Personer med astma, KOLS og hjerte- og karsykdom er særlig utsatt, ifølge Folkehelseinstituttet. Eksponering for nitrogendioksid kan blant annet gi nedsatt lungefunksjon.

Riksrevisjonen peker videre på privatbilismen som den største synderen når det gjelder nitrogendioksid og svevestøv i byene. Thorbjørnsen mener den eneste løsningen på lang sikt, er å få flere til å reise kollektivt i Stavanger.

– Det er for stor privatbilisme i vår region. I de andre storbyene tar man i større grad kollektivtransport til sentrum og til arbeidsplassen enn det vi gjør, sier han.