Steinar fall ned frå tunnelltak

Steinar som fall ned i vegbanen var årsaka til at Mastrafjordtunnellen på E39 vart stengd. Ein bil fekk skader i møtet med steinane og tunnellen er stengd medan ein ventar på bilberging. Tunnellen er no åpna, men med redusert fartsgrense.