Stein fra Ryfast kan gjøre Helgøy landfast

De 35 beboerne på Helgøy i Hjelmeland er klare til å jobbe dugnad dersom de får lov til å bruke Ryfast-masse til brobygging. Nå mangler bare klarsignal fra politikerne.

Helgøy

Det er helt til høyre i bildet, over Helgøysundet, øyboerne nå håper på bro

Foto: Trond Helgøy

Jon Arne Helgøy

Jon Arne Helgøy håper at Ryfast-stein kan brukes til å bygge bro til Helgøy

Foto: Terje Reite / NRK

– Dette blir billigere enn å skyte ut ny stein på stedet. Først så fyller du i hele sundet, så graver du ut en liten kanal og legger bruen oppå, sier helgøybu Jon Arne Helgøy.

Han mener stein fra Ryfast kan gjøre Helgøy i Hjelmeland kommune landfast. Øya med 35 innbyggere ligger 240 meter fra fastlandet på Fister-halvøya. I utgangspunktet var det planlagt en 100 meter lang bro, men med stein fra Ryfast kan lengden på broen reduseres til sju meter, og dermed halvere prisen på prosjektet.

– Kan leveres i år

Og hvis klarsignalet kommer, kan det skje fort. Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord sier steinen kan leveres allerede i år, dersom planene godkjennes.

Gunnar Eiterjord

Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi har stor forståelse for at det er ønske om å få til fastlandsforbindelse. Det er mulig, men da må man raskt få avklart at vi blir betalt for å levere steinen. Så må selvfølgelig alle tillatelser være på plass, sier Eiterjord

Ifølge Eiterjord er det mange som ønsker seg stein fra Ryfast, og de må ofte si nei, men prosjektet på Helgøy kan la seg gjøre om alle tillatelser og betalinger faller på plass.

Ni husstander og 35 innbyggere

Jon Arne Helgøy og naboene er klare til både å jobbe dugnad og til å forskuttere betalingen av Ryfast-steinene for å komme i gang med fastlandsforbindelsen.

Han vil ikke være med på at en fastlandsforbindelse til nesten 40 millioner kroner er råflott selv om det bor bare 35 innbyggere på øya.

– Når de i 1814 gikk til Eidsvoll på stier for å skrive grunnlov, fant de ut at det måtte bygges veier i dette landet. 90 prosent av de veiene har vært fremtidsrettet, men vi som ikke kom med den gangen, ser det ut som aldri får bli med. Dessuten sparer du inn hele prosjektet bare med fergeavløsningsmidlene, sier Helgøy.

Arbeidet pågår for fullt

Steinen fra Ryfast er ønsket til mange prosjekter. Bro til Helgøy er et av prosjektene som kan få stein.

Foto: Anders Fehn / NRK