Hopp til innhold

Vil ha statlige ungdomsarbeidere i moskeene

Stavangerpolitikere vil bruke skattepenger i islamske gudshus for å forebygge radikalisering av unge muslimer. Ingen av byens imamer møtte fram til dialogmøtet der forslaget ble presentert.

Dialogmøte i Stavanger

Statssekretær Laila Bokhari ved statsministerens kontor holdt innledning på dialogmøtet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Ungdomsarbeiderne bør være unge muslimer som kan fange opp de ungdommene som glir ut og lar seg føre på ville veier.

Odd Kristian Reme

Odd Kristian Reme, prest og tidligere AP-politker, foreslo på dialogmøtet et statlig prosjekt med ungdomsarbeidere i moskeene.

Foto: Kaj Hjertenes

Det sa Odd Kristian Reme, dialogprest, daglig leder for Kirkelig dialogsenter og tidligere AP-politiker. Han foreslo på dialogmøtet mot radikalisering i Stavanger et statlig prosjekt med ungdomsarbeidere i moskeene de største norske byene.

Staten skal betale

Reme viser til at den norske kirken har lang erfaring med ungdomsarbeid i menighetene.

Les også: – Endring i språk og klær kan avsløre radikalisering

Les også: Vil møte radikalisering med inkludering

Reme mener at staten skal sette av penger til de åtte til ti største byene i Norge som så gjennomfører et prøveprosjekt i tre år med en ordning med ungdomsarbeidere som er muslimer, direkte knyttet til moskeene og styrt av dem

– Muslimene er i dag en voksende gruppe, men de er små, og sånn sett fattige i forhold til de store kristne samfunnene. Det å gjøre noen erfaringer med ungdomsarbeid, der og kirken kan være med, tror jeg kunne vært et godt tiltak, sa Reme

Høyre-ordfører støtter forslaget

Reme var en av flere som deltok på dialogmøtet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Stavanger. Han fikk langt på vei støtte fra Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H)

Les også: Stor konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme

Les også: Ikke mer penger til å bekjempe radikalisering

– Jeg ser jo at dette er et poeng. De moskeene vi har de har dårligere råd enn den norske kirke. Det kreves ressurser for å drive ungdomsarbeid, og for å drive med forebyggende arbeid. Det vet vi i Stavanger kommune. Vi har mye godt forebyggende arbeid i dag, men det kan godt hende vi må se på ressursbruken, ja, sier ordføreren.

Laila Bokhari

Statssekretær Laila Bokhari ved statsministerens kontor deltok på dialogmøtet i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Sagen Helgø sier hun håper at Statssekretær Laila Bokhari, som deltok på møtet i Stavanger, tar forslaget om ungdomsarbeidere i moskeene med seg tilbake til statsministerens kontor.

– Moskeene og imamene har stort ansvar

– Vi vet at ungdom i dag er frustrert og leter etter et svar på det som skjer i Midtøsten. Det viktigste er å nå ut til ungdommen med det rette svaret. Den rette kunnskapen om islam. Islam støtter ikke terror, og terror er totalforbudt i Islam, sier Ejaz.

Summer Ejaz

Summer Ejaz som er styremedlem i Muslimsk fellesråd i Stavanger sier at han står bak ordføreren og regjeringen mot radikalisering.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Summer Ejaz som er styremedlem i Muslimsk fellesråd i Stavanger sier at han står bak ordføreren og regjeringen mot radikalisering. Han mener at imamene og moskeene har et stort ansvar i arbeidet for å hindre radikalisering.

– Det er viktig for imamer og moskeer å gripe fatt i ungdommene før andre tar dem, sa Ejaz.

Han har stor tro på forslaget fra Odd Kristian Reme om statlige ungdomsarbeidere i moskeene.

– Vi trenger folk som blir ansatt som kan ta tak i problemer, og ikke bare folk som kommer på dugnad. Vi trenger folk som kan ta tak i dette på en profesjonell måte, sier Ejaz.

Det var Ingen av byens imamer som deltok på dalogmøtet mot radikalisering i Stavanger.

– Det synes jeg er dumt, sier Ejaz.