Stavanger vurderer parlamentarisme

Erfaringene fra Bergen og Oslo skal drøftes til høsten.

Bystyret i Stavanger

Bystyret i Stavanger skal vurdere erfaringene med parlametarisme fra Bergen og Oslo.

Foto: NRK

De politiske partiene i Stavanger skal på ny vurdere parlamentarisme i byen.

Flere bystyrepolitikere er misfornøyde med dagens formannskapsmodell og mener bystyret er uten reell makt og innflytelse.

Få politikere med mye makt

- For mye skjer bak lukkede dører

–Mange vil oppleve at det å sitte i bystyret ikke har så stor betydning lenger.

Venstrelederen i Stavanger, Per A. Torbjørnsen, er ingen tilhenger av parlamentarisme i Stavanger. Han forstår likevel frustrasjonen blant mange folkevalgte.

Per A. Thorbjørnsen

Venstre-leder Per A.Torbjørnsen mener at Stavanger bør beholde formannskapsmodellen.

Foto: NRK

Makten inn i styrerommene

Antall bystyresaker de siste årene har blitt langt færre, mens tallet på kommunale selskaper og foreetak har blitt langt flere. Bystyret har mistet sin makt og innflytelse mener mange lokale politikere.

–Det store grepet har vært interkommunalisering. Det har i stor grad betydd at makt og styring er tatt fra kommunestyrene og inn i styrerommene, sier Torbjørnsen.

Både Bergen og Oslo har innført parlamentarisme.Til høsten skal lokalpolitikerne avgjøre om turen er kommet til Stavanger.

Lite makt i bystyret

Høyre elsker bystyret

De gruppelederne NRK har vært i kontakt med, sier at saken enda ikke er drøftet interne i partiene. De fleste gruppelederne er fornøyde med dagens formannskapsmodell. De ønsker likevel å se nærmere på erfaringene fra Bergen og Oslo.

–Ordet parlamentarisme klinger jo som et nytelsesord i Venstre-sammenheng, men jeg er nå av den oppfatning at det er den optimale formannskapsmodellen som er den mest hensiktsmessige modellen. Vi ønsker likevel å se nærmere på erfaringene fra Oslo og Bergen før vi endelig konkluderer, sier Torbjørnsen.

Legger fram undersøkelse

En anonymisert undersøkelse blant bystyrepolitikerne vil bli lagt frem når saken skal diskuteres på et åpent møte i Stavanger 1. juni.

–Denne gangen har en hatt et spesielt ønske om å få med bystyrets medlemmer på et slikt møte slik at de kan være delaktige i forholdet til dette med overordnet modell.

Det sier spesialrådgiver Jan Harry Gjedrem i Stavanger kommune.

Samtidig vil en undersøkelse Kommunenes Sentralforbund har foretatt blant innbyggerne i Stavanger bli lagt fram.