Stavanger skal bygge tettere og høyere

Byplanleggerne i Stavanger tror byen vil vokse med 50.000 innbyggere de neste 15 årene. Da må det bygges tett og høyt for å få plass til alle.

Slik skal Stavanger bli.

Det blir langt flere blokker i framtidens Stavanger.

– Her foreslår kommuneplanene at vi legger til rette for flere boliger og mer næring, sier Ole Martin Lund, kommuneplansjef i Stavanger kommune.

Han står ved fylkesvei 44 på Mariero og peker ned mot jernbanesporet og Gandsfjorden. Stavanger sin nye kommunedelplan ble presentert i dag. Den legger opp til at det må bygges tettere og høyere for å få plass til folkeveksten: Planen tar høyde for 50.000 nye innbyggere de neste 15 årene.

Mariero og Forus øst

Ifølge Lund skal mye av veksten komme på Mariero og Forus øst.

– Her er planen at vi i framtiden skal få en god blanding av boliger og arbeidsplasser, sier han.

Det var fullt hus då Stavanger sin nye kommuneplan ble presentert på Rosenkildehuset i Stavanger i dag.

– Det er nå vi former det nye Stavanger, det er nå vi tilrettelegger for god vekst i de neste årene – for her skal mange ny innbyggere inn, sier Kristen Høyer Mathiassen (H), nestleder i kommunalstyret for byutvikling.

– Burde hatt et alternativ

Men direktør i Østerhus Tomter, Egil Skjæveland, mener at planen legger til grunn alt for offensive prognoser.

– Jeg synes at de burde utredet et alternativ i forbindelse med høringsrunden. For hva gjør vi hvis det skulle skje at Stavanger ikke får denne voldsomme veksten? spør han.

Høyer Mathiassen påpeker at kommunedelplanen ikke er hugget i stein.

– Kommuneplan revideres hvert fjerde år, så vil ikke veksten slå til, har vi muligheter til å revurdere dette, sier Høyer Mathiassen.