NRK Meny
Normal

Stavanger og Sandnes på storbytoppen

Kommunalt ansatte i Stavanger er friskere enn kolleger i landets andre storbyer. Kommunen hadde et sykefravær på kun 6,9 prosent i fjor. Sandnes hadde 7 prosent.

Rådhuset i Stavanger

De ansatte i Stavanger kommune er sjelden borte fra jobb på grunn av sykdom.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Stavanger kommune har i 2013 et sykefravær på kun 6,9 prosent. Dette er akkurat nå det laveste fraværet blant de ti største kommunene i Norge.

På andreplass er Sandnes med 7 prosent fravær. Så følger Drammen med 7,9 prosent, Kristiansand med 8,3 prosent, Tromsø 9,2 prosent, Fredrikstad med 9,4 prosent og Trondheim på 9,6 prosent.

– Det er en nedgang og det er veldig gledelig. Det er vanskelig å finne årsaker og sammenhenger når det gjelder sykefravær. Det er så utrolig mange årsaker, sier direktør for personal og organisasjon, Olve Molvik i Stavanger kommune.

Sykefravær Stavanger kommune

Område

2011

2012

2013

Endring

Kommunen samlet

7,6

7,4

6,9

-0,5

Grunnskoler

6,3

6,3

6,1

-0,2

Kommunale barnehager

10,2

10,3

9,6

-0,7

Sykehjem

9,3

8,4

7,3

-1,1

Hjemmebaserte tjenester

8,8

8,3

7,9

-0,4

Helse og sosialkontor*

7,1

5,9

4,8

-1,1

Bymiljø og utbygging

5,6

6,0

5,4

-0,7

Kultur og byutvikling

1,8

3,2

2,7

-0,5

Økonomi

5,1

4,8

4,6

-0,2

Personal og organisasjon

5,7

4,2

4,3

0,1

* For 2012 og 2013 er NAV ikke inkludert i tallene for Helse- og sosialkontor.

– Vi arbeider bevisst og systematisk for å få ned fraværet og det har vi gjort over lang tid. Det jobbes aktivt med tiltak overfor enkeltpersoner som er syke og med ledelse og arbeidsmiljøutvikling for at ansatte skal ha det godt på jobb, sier Molvik.

Tabellen nedenfor viser prosentvis de mest utbredte legemeldte diagnosetypene blant medarbeidere i Stavanger kommune, mål i antall legemeldinger.

Legemeldt fravær etter diagnose

Diagnose

2011

2012

2013*

Muskel- / skjelettlidelser

26,3

26,3

25,6

Psykiske lidelser

18,0

17,1

16,9

Svangerskapssykdommer

7,8

7,0

7,5

Ulike andre diagnoser

47,8

49,6

50,1

* Tall til og med tredje kvartal 2013.

Det er til enhver tid 500 gravide ansatte i kommunen. Det påvirker fraværsbildet, ifølge Molvik.

– Det er livets gang at kvinner får barn. For noen er det vanskelig å kombinere det med jobb. Vi jobber aktivt for at våre kvinnelige arbeidstagere skal kunne jobbe lengst mulig ut i svangerskapet og har hatt mye fokus på det, og fått en nedgang i fravær som skyldes svangerskap, sier han.