Hopp til innhold

Stavanger kommune anmeldt for vold mot Hanne

Hanne Hjorteland, som har autisme og psykisk utviklingshemning, ble flere ganger dratt etter håret av ansatte i et kommunalt bofellesskap. Nå er Stavanger kommune politianmeldt.

Hanne Hjorteland

Hanne Hjorteland trives godt hos den private behandlere hvor hun nå bor. Da Stavanger kommune hadde ansvaret for henne mistet de ansatte kontrollen.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Advokat Sigurd J. Klomsæt mener Stavanger kommune har brutt loven i behandlingen av Hanne Hjorteland, som NRK fortalte historien om før nyttår.

På vegne av Hanne (25) og hennes foreldre leverte han anmeldelsen til Sør-Vest politidistrikt før helgen.

Den omfatter både Stavanger kommune – ved ordføreren – og bofellesskapet der hun tidligere bodde.

– Volden og mishandlingen har vært grov, pågått over lang tid, er utført av flere i fellesskap og gitt Hanne betydelig smerte, sier Klomsæt, som er ny prosessfullmektig for Hanne Hjorteland.

Kommunen vil ha Hanne tilbake

Klomsæt mener kommunen har brutt straffelovens bestemmelser om grov kroppskrenkelse og grov mishandling i nære relasjoner.

Strafferammen for sistnevnte er inntil 15 års fengsel.

Kommunen mislyktes i behandlingen av Hanne, som har diagnosene infantil autisme og psykisk utviklingshemning. De tre siste årene har hun bodd på en privat institusjon, og behandleren hennes har oppnådd langt bedre resultater enn kommunen greide.

Likevel vil kommunen ta omsorgen tilbake – til foreldrenes sterke protester.

I mars møtes Hannes foreldre og staten til ankebehandling i Gulating lagmannsrett.

Politikere har uttalt at flyttingen kan være brudd på menneskerettighetene.

– En svært utsatt gruppe

– Personer med psykisk utviklingshemning er en svært utsatt gruppe. Som oftest er de ikke i stand til å varsle om grov vold eller mishandling. Det er derfor politiets oppgave å reagere med etterforskning, og påtalemyndighetens plikt til å følge opp med straffeforfølgning når slike forhold avdekkes, sier Klomsæt.

Han mener voldsbruken mot Hanne er godt dokumentert og avslørt i flere avviksmeldinger mellom 2011 og 2015.

Interne rapporter som NRK har fått tilgang til viser blant annet at ansatte ved minst ti anledninger har tatt tak i håret til Hanne og dratt henne bort fra seg selv eller ned mot bakken når hun viste utagerende atferd.

Kommunen: Avventer politiets arbeid

Sigurd Klomsæt hevder ansvarsforholdene går fra ordføreren, via levekårsdirektøren, og videre nedover i systemet til de som utførte selve handlingene.

Sigurd Klomsæt

Advokat Sigurd J. Klomsæt har tatt over som prosessfullmektig for Hanne Hjorteland. Fredag leverte han politianmeldelse i saken.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Kommunens egen kontrollfunksjon har sviktet. Både den administrative og politiske ledelsen i kommunen virker å ha kjent til forholdene uten at de reagerte, sier Klomsæt.

Advokaten sier til NRK at han vil vurdere å reise privat straffesak mot kommunen dersom det ikke blir tatt ut tiltale.

– Voldsutøvelsen mot Hanne er langt utenfor tvangsvedtaket det er gitt tillatelse til, sier Klomsæt.

Per Haarr, assisterende rådmann i Stavanger, sier kommunen tar politianmeldelsen til etterretning.

– Vi pleier ikke å kommentere saker som er til behandling hos politiet eller i rettsapparatet. Vi kjenner ikke det konkrete innholdet i anmeldelsen og vil avvente politiets videre arbeid med saken, sier han.