NRK Meny
Normal

Stavanger kan få piggdekkgebyr

Hvis bilistene ikke frivillig kjører piggfritt, er gebyret på 1200 kroner riset bak speilet.

Automat for innkreving av piggdekkgebyr i Trondheim.

Dette er automaten for innkreving av piggdekkgebyr i Trondheim. Nå kan det komme slike automater i Stavanger.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

I Stavanger er piggfriandelen på 72 prosent. Det er litt mindre enn for noen år siden da andelen var oppe i 75 prosent, og langt under målet som er at 85–90 prosent av bilene er utstyrt med piggfrie dekk.

Nå vil kommunen starte arbeidet med å få opp denne andelen.

I innstillingen til dagens møte i Levekårsutvalget vises det til gode erfaringer med informasjon kombinert med trusler.

Les også: Piggdekk-boom i byene

Les også: Flere med piggene ut

Kommunen gjorde i slutten av 1990-årene og inn i 2000-årene en god erfaring med kampanje og informasjon for å øke den piggfrie andel, kombinert med trussel om at hvis en ikke oppnådde målene om 80 prosent, så vil piggdekkgebyr vurderes innført.

Svevestøv

Hensikten med å redusere bruken av piggdekk er å minske produksjonen av svevestøv.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Vil redusere svevestøv

Nå ønsker Stavanger kommune å gjenta denne suksessen.

Rådmannen foreslår at kommunen setter i verk en kampanje og informasjonstiltak for å øke den piggfrie andelen. Samtidig med dette skal det utarbeides en lokal forskrift for å kunne innføre piggdekkgebyr om målet ikke blir nådd.

Les også: Håver inn millioner på piggdekk-bøter

Hensikten med å redusere bruken av piggdekk er å minske produksjonen av svevestøv. Erfaringene fra andre store byer viser at dersom den piggfrie andelen økes fra 70 prosent til 90 prosent, kan det gi opptil 30 prosent færre støvpartikler.

Piggdekkgebyret er fatsatt sentralt til 1200 kroner for biler under 3500 kilo.