Hopp til innhold

Stavanger vil skrote piggdekkgebyret

Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim – alle har piggdekkgebyr. Nå kan Stavanger kommune fjerne det, selv om det kan bety mer svevestøv i byen.

piggdekk

SIST OG FØRST?: Stavanger var sist ut med å innføre avgiften blant de største byene i Norge. Nå kan de bli først ut til å fjerne den.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Når 90 prosent av bilene i Stavanger kjører piggfritt, er det en fordel at resten har piggdekk. De risper opp isen og gjør veiene mindre glatte, sier Lars Peter Endresen i Stavanger FNB.

ns-rH_xhJxs

SIKKERHETSMARGIN: Endresen (FNB) mener at 10 prosent biler med piggdekk gjør alle som ferdes i trafikken en tjeneste.

Foto: Jan Kåre Ness

Det var Endresen som la fram forslaget om å fjerne piggdekkgebyret når 90 prosent-grensen ble nådd. I fjor var andelen i Stavanger og Sandnes 85 prosent.

Forslaget ble vedtatt med seks mot fem stemmer i utvalg for miljø og utbygging. Høyre, FNB, Frp og Sp stemte for.

Gjelder neppe for Stavanger

Jan Erik Søndeland, gruppeleder i Stavanger Venstre, mener argumentet for å beholde en andel på ti prosent blir for tynt. Forskningen Endresen sikter til, kan ikke overføres til Stavanger-regionen, mener han.

Jan Erik Søndeland

TILBAKE TIL FORTIDA: Søndeland (Venstre) mener dette forslaget tilhører fortida. Og hvis det er en by som virkelig ikke trenger piggdekk, er det Stavanger.

Foto: Mathias Oppedal

– De dagene det er veldig glatte forhold i Stavanger er svært få, sier Søndeland.

Han får støtte i statistikken fra denne vinteren.

Fra november 2019 til februar 2020 hadde Stavanger to dager med temperaturer under null grader. I samme periode har Oslo hatt 61 kalde dager, viser værhistorikken til Yr.

– Derimot er svevestøvet som piggdekk virvler opp, spesielt farlig for små barn og eldre.

– Og vi gambler ikke på helse, sier Søndeland.

Endresen peker for sin del på at piggfriandelen i 2019 var på 85 prosent, men at målingene av svevestøv allerede lå godt under lovens grenseverdier.

Lite å bety

Statens vegvesen har undersøkt piggdekkenes betydning for trafikksikkerheten. Resultatene tilsier ikke at Stavanger-politikerne trenger bruke veldig stor kapasitet for å holde piggdekkbruken oppe.

– Ti prosent reduksjon i piggbruk kan kanskje bety én prosent dårligere trafikksikkerhet, men det er bare snakk om en veldig liten forskjell, presiserer Arild Ragnøy, trafikksikkerhetsekspert i Vegvesenet.

Han sier at dagens bremsesystemer gjør at effekten piggdekk har på bremselengden er mye mindre enn for noen år siden.

Dessuten kan fjerning av gebyret gjøre at flere går tilbake til piggdekk igjen, sier Ragnøy. Og det bør politikerne ta med i betraktningen, mener han.

Svevestøv
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Ble anket

Vedtaket i Stavanger ble anket, og skal opp i formannskapet 5. mars. I mellomtida vil Venstre prøve å få Høyre og Sp til å snu.

Gruppeleder i Høyre, John Peter Hernes, har ikke tenkt å la seg påvirke.

– Når vi er nede i ti prosent piggdekkbrukere, så har det omtrent ikke betydning for svevestøv og veislitasje. Da står avgiften igjen som ren pengeinnkreving, og det er vi imot, sier Hernes.