Vil ha slutt på kjønnsdeling i skolen

Stavanger Frp vil ha slutt på kjønnsdeling i skolen, én gang for alle. – Vi kommer til å ta en gjennomgang på dette, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Reagerer på kjønnsdelte førskolemøter

På Byfjord skole deles kjønnene når barna møter kommende klassekamerater for første gang.

Foto: Andreas Høygård Bechensten / NRK

Kristoffer Sivertsen

Kristoffer Sivertsen er leder i Stavanger Frp og fraksjonsleder i oppvekststyret. – Kjønnsdelingen viser en mangel på kontroll, sier han.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Som skoleeier har Stavanger kommune et tydelig ansvar for å sørge for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det oppnår vi ikke når en Stavanger-skole fortsatt får holde på slik. Det viser en mangel på kontroll, sier Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp.

Sivertsen sikter til Byfjord skole, der kommende elever deles etter kjønn under innskrivingen.

– Det er ikke første gang vi ser kjønnsdeling her i byen. Tidligere har vi sett at det er lignende praksis når det kommer til svømmeundervisning. Vi må få på plass en standard praksis for Stavanger-skolen, sier han.

Samler erfaring

Kjønnsdelt undervisning er lovlig. Kunnskapsdepartementet kom med en oppdatert veileder til opplæringsloven i fjor, der det understrekes at barna normalt ikke skal deles etter kjønn. Men dette kan gjøres i enkelte tilfeller, hvis skolen har spesielle grunner for det. Det er opp til hver enkelt skole å vurdere slike valg.

Ifølge Utdanningsdirektoratet gjelder ikke regelverket for barn som ikke har begynt på skolen ennå.

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune, sier at de vil evaluere løsningen ved Byfjord skole.

Foto: Lise Andreassen Hagir / NRK

Skolesjefen i Stavanger, Jørn Pedersen, sier at kjønnsdeling ikke er vanlig praksis.

– Vi har registrert at Byfjord skole har tatt et valg om å dele disse møtene opp etter kjønn. Dette ikke er et vanlig prinsipp i Stavanger-skolene, sier han.

Pedersen sier at saken vil bli diskutert når prosessen med innskriving er over.

– Vi samler erfaringer fra alle rektorene i de ulike bydelene. Vi vil oppsummere de erfaringene som ble gjort med denne løsningen i etterkant, sammen med skolen. Og så får vi se hva politikerne kommer fram til, sier han.

– Må pusse kjønnsbrillene

Harriet Bjerrum Nielsen forsker på barn og ungdom, og kjønn. Hun mener at skolen kunne trenge mer kompetanse på kjønn og likestilling nå.

Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen er forsker ved UiO. – Det forventes at de er sammen med dem som er lik dem selv, mener hun.

Foto: UiO

– Jeg tror dessverre at en del lærere i dag ikke reflekterer så veldig mye over kjønn og hvordan deres egne handlinger bidrar til å skape kjønnsstereotype mønstre i klassen, sier hun. Lærere og rektorer trenger å få pusset kjønnsbrillene, sier hun.

Kan du forstå at noen ser på en slik kortvarig kjønnsdeling, som de praktiserer på Byfjord, som en bagatell?

– Saken kan kanskje virke som småtterier ved første øyekast. Men meldingen til elevene og foreldrene, fra før ungene i det hele tatt begynner på skolen, er at kjønnsgrensen er veldig viktig og at det forventes at de er sammen med dem som er lik dem selv.

Kristoffer Sivertsen kommer til å ta saken videre til oppvekststyret.

– Jeg kommer til å ta opp dette på neste oppvekstmøte, slik at vi kan få slutt på dette, én gang for alle, avslutter han.

Neste møte i oppvekststyret er 18. april.