STAVANGER FORUM KAN BLI ASYLMOTTAK:

Stavanger Forum kan bli brukt til mottak for opp mot 1000 asylsøkere, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunene på Nord-Jæren skal innen kokken tolv i dag levere en liste over alternative lokaler til UDI. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fikk oppdraget fredag. I Sola er Åsenhallen og Tanangerhallen vurdert som mulige løsninger.