Øksa manglet da riksvåpenet kom hjem fra Oslo

Stavanger har omsider fått tilbake et riksvåpen fra 1800-tallet som i årevis har støvet ned på lager hos tollmuseet i Oslo, men da klenodiet ble pakket opp, manglet hele øksehodet.

Frederik Hansen, Anne Ytterdal og Hanne Windsholt betrakter riksvåpenet som mangler øksehode.

Riksvåpenet ligger nå på Arkeologisk museum, foreløpig uten øksehode. Frederik Hansen, Anne Ytterdal og Hanne Windsholt har jobbet for å få det hjem.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Det er dumt. Rosina i pølsa mangler, sier byantikvar Hanne Windsholt.

Hun betrakter riksvåpenet som ligger på et bord ved Arkeologisk museum i Stavanger.

Styremedlem i byhistorisk forening Frederik Hansen sammenligner med et fotografi av riksvåpenet, slik det så ut da det ble funnet på et loft i den daværende Tollboden i Stavanger i 2009, med øksehodet intakt:

– Bare se hvor fint det kan bli.

Riksvåpenet fra 1844 ble funnet nedstøvet i Stavanger i 2009.

Øksehodet var intakt da riksvåpenet ble funnet på et loft i 2009.

Foto: Anne Ytterdal, Arkeologisk Museum

Stavanger har i to omganger forsøkt å få tilbake 1800-tallsklenodiet, som havnet på lager hos tollmuseet i Oslo i 2009. Både byantikvaren, foreningen og Stavanger-regionen Havn vil ha riksvåpenet tilbake på den freda, nyrestaurerte bygningen på Strandkaien som var tollbod fram til 1905, og som nå brukes som havnekontor.

Tolletaten snudde nylig i saken, og Riksvåpenet ble sendt vestover, men da konservator Anne Ytterdal pakket det opp, manglet altså hodet på øksa:

– Øksa er satt samen av to deler, altså skaftet og hodet, og på et eller annet tidspunkt har den knekt. Men fotografiet jeg tok i 2009 viser at øksehodet var der da vi fant riksvåpenet den gangen, sier Ytterdal.

Riksvåpenet skal erstatte det ovale vinduet på havnekontoret i Stavanger, tidligere tollbod.

Det ovale vinduet på havnekontoret skal ut, og erstattes av riksvåpenet som var plassert der til 1905.

Foto: NRK Rogaland

Fikk ja fra «løvepolitiet» i UD

Problemet for Stavanger har blant annet vært at bygningen brukes av det interkommunale havnekontoret. Ifølge forskriften kan bare statlige virksomheter bruke riksvåpenet, men nylig vedtok Utenriksdepartementet (UD) å gjøre et sjeldent unntak i dette tilfellet.

– UD ser her på riksvåpenet som et bygningselement med historisk betydning, og følger derfor tilrådingen fra Tollregion Oslo og Akershus og byantikvaren om å la havnekontoret bruke riksvåpenet. Det går også tydelig fram hva slags virksomhet som drives der, og riksvåpenet brukes med respekt og verdighet, sier fagdirektør Lars Løberg.

Fant øksehodet i pappeske

Mens NRK besøker Arkeologisk museum, ringer tollmuseet i Oslo. Det bortkomne øksehodet er funnet i en pappeske med gamle bøker fra tollboden i Stavanger.

– Er det sant? Det var kjempegøy. Nå slipper vi å rekonstruere øksehodet, sier Ytterdal.

Hodet på øksa fra riksvåpenet som tilhørte tollboden i Stavanger fram til 1905.

Her er øksehodet som tollmuseet i Oslo nå har funnet. Nå skal det sendes til Stavanger, slik at riksvåpenet fra den gamle tollboden blir komplett.

Foto: Tollmuseet, Oslo

– Men det vil bli en diskusjon om vi skal gjenskape kronen på riksløven. Den er ikke er helt intakt, og var det heller ikke da vi fant riksvåpenet. Så vet vi at det er metallisk gull på løven, under et lag av gulbrun maling. Spørsmålet er om den skal forgylles igjen.

Frederik Hansen sier styret i Byhistorisk forening nå vil drøfte hvordan de skal finansiere restaureringen.

– Det vil jo koste noe å få riksvåpenet tilbake til fordums prakt. Vi tok initiativet, og får vel prøve å få til et spleiselag. Det er slike små saker som skaper viktig helhet i en historisk by, sier Hansen.