Blir ikke kvitt korridorpasientene

Snart halvannet år etter at samhandlingsreformen ble innført har Stavanger Universitetssjukehus like mange korridorpasienter som før.

Fulle korridorer på Stavanger Universitetssjukehus

Universitetssjukehuset i Stavanger klarer ikke å få ned antall korridorpasienter - halvannet år etter at samhandlingsreformen ble innført.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

En oversikt utarbeidet av Helse Vest og som vil bli lagt frem for styret i helseforetaket til uken, viser at sykehuset i Stavanger fortsatt er verstingen blant sykehusene på vestlandet.

I mars i år lå i snitt 26 pasienter pr døgn i korridorsenger på medisinsk og kirurgisk avdeling ved Stavanger Univeritetssjukehus . Til sammenlikning var tallet i januar i fjor - da samhandlingsreformen ble innført - 28 korridorpasienter i snitt pr døgn.

Stabilt høyt

Korridorpasienter

'Helse Stavanger ligger framleis stabilt høgt i talet korridorpasientar', heter det i rapporten til styret i helse vest.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

"Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Den seinaste månaden peika utviklinga igjen rett veg innan somatikken, særleg i Helse Bergen og Helse Fonna, etter vekst i fleire føregåande månader. Helse Stavanger ligg framleis stabilt høgt i talet korridorpasientar, og både kirurgisk og medisinsk divisjon har utfordringar knytt til dette", heter det i rapporten til styret.

Psykiatri-økning

I tillegg sliter også Helse Stavanger med en markant økning i korridorpasienter innenfor psykisk helsevern. Hovedårsaken er at en av sengepostene er stengt som følge av rekrutteringsproblemer.

"Det er forventa at desse utfordringane vil fortsette fram mot sommaren. I Helse Bergen HF har det vore eit høgt belegg innan psykisk helsevern i 2013, men utviklinga i høve til korridorpasientar har vore positiv i februar og mars."

Medansvar

Samhandlingsreformen er en helsereform som innebærer at kommunene har overtatt et større ansvar for innbyggernes helse- og omsorgstjenester.

Rregjeringen har hatt som mål å gi kommunene et økonomisk medansvar for pasienter som behandles i sykehus. Det innebærer også at kommunene skal betale en andel av kostnadene ved å behandle en pasient på sykehus.

Målet har blant annet vært å forhindre korridor-pasienter, eller pasienter som ligger på såkalt fremmed avdeling i påvente av utskrivning.