Frp vil bygge Gausel-tursti i sjøen

Stavanger bystyre vil ekspropriere for å bygge tursti på Gausel. I siste runde kaster Fremskrittspartiet inn forslag om å bygge turvei i sjøen utenfor de omstridte eiendommene.

Tursti på Gausel

Stavanger bystyre vil ekspropriere for å bygge tursti på Gausel. I siste runde kaster Fremskrittspartiet inn forslag om å bygge turvei i sjøen utenfor de omstridte eiendommene.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Måler er selvfølgelig ikke å ekspropriere, men å få grunneierne i tale for å gjennomføre det bystyrevedtaket som ble gjort med bredt flertall for seks år siden. Reguleringsplaner skal gjennomføres, men vi skal prøve å samarbeide med grunneierne og gjøre ulempen for dem mist minst mulig.

John Peter Hernes

Høyres gruppeleder John Peter Hernes sier at hensikten med ekspropriasjonsvedtaket er å sikre Stavangers innbyggere en veldig viktig tursti.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det sier Høyres gruppeleder John Peter Hernes til NRK. Hernes sier at hensikten er å sikre Stavangers innbyggere en veldig viktig tursti.

– Den må vi se i et hundreårsperspektiv for utviklingen av byen, sier Hernes.

Eiendomsretten

– Dette var ingen stor overraskelse. Dette er blitt en prinsippsak for enkelte politikere. Nå skal man bare ha det gjennom for å få det over i rettsapparatet. Politikerne ønsker ikke å forholde seg til det de skal.

Det mener Olaf I. Ellingsen, som er grunneier i Gauselvågen. Han viser til at kontrollutvalget i Stavanger skal undersøke om kommunens interne retningslinjer er fulgt i saken. Dessuten skal saken skal til skjønnsretten som skal ta stilling til om Stavanger har fulgt loven i prosessen rundt turveien på Gausel.

– Kjernen i saken er om den grunnleggende eiendomsretten skal tilsidesettes, og da skal det være tungtveiende grunner. Det betyr at det må være sannsynliggjort mer aktivitet, sier Ellingsen.

Lovlighetskontroll

Fremskrittspartiet, som stemte mot vedtaket om ekspropriasjon, vil bringe vedtaket inn for lovlighetskontroll hos fylkesmannen.

Leif Arne Moi Nilsen

Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen foreslår at turstien på Gausel bygges i sjøen.

Foto: Andreas Molland / NRK

– Det er veldig mange betenkninger i denne saken. De vil vi gjerne ha utredet før et vedtak blir gjort, sier Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen.

Det gjør ikke sterkt inntrykk på Høyres gruppeleder i bystyret.

– Jeg oppfatter jo at noen prøver å utsette og utsette saken. Det har de anledning til. Jeg ser på lovlighetskontrollen fra fylkesmannen med svært stor ro, sier Hernes.

Tursti i sjøen

Fremskrittspartiet foreslo i bystyret å utrede et alternativ med å bygge turvei på en bro ute i sjøen.

– Her er det ikke dypt, fra 0,7 til 2,8 meter på det dypeste, så her er det fullt mulig å lage et sjøalternativ, tursti i sjø, sier Moi Nilsen.

Dette forslaget skal fremmes på møtet i kommunalutvalget for miljø og utbygging i Stavanger tirsdag.