Hopp til innhold

Stavanger – Bergen på litt over to timer

Statens vegvesen planlegger firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Kø i Arsvågen

Det kan bli mindre kø og mye kortere reisetid når den nye E 39 blir firefeltsvei mellom Bokn og Os.

Foto: Jan Kåre Ness

Firefeltsveien på E 39, mellom Bokn i Rogaland og Os i Hordaland, skal etter planen stå ferdig i 2025.

E39-Bokn-Os

Slik skal den nye E39 mellom Bokn og Os se ut.

– Da blir det fullt mulig å kjøre mellom Stavanger og Bergen på to timer og 15 minutter, sier seksjonssjef i Statens vegvesen i Rogaland, Astrid Eide. Det betyr en halvering av reisetiden mellom de to byene.

Sammen med byggestart av Rogfast i 2016, er dette mulig å få til.

Buss overtar for fly

Astrid Eide mener dette får stor betydning for folks reisevaner.

– Jeg tror det vil føre til at flere velger å bruke buss i stedet for fly, sier hun.

I tillegg mener hun at kollektivtrafikken vil gå betraktelig opp som følge av dette.

Fylkesordfører Janne Johnsen (H) er enig. Hun applauderer planene om en firefeltsvei fra Bokn til Os.

– Jeg tror flere vurderer å pendle. Man kan lett ta med seg arbeid på bussen, og jobbe ganske uforstyrret. Dette blir kjempebra, sier hun.

Janne Johnsen og Astrid Eide

Fylkesordfører Janne Johnsen (H) og seksjonssjef i Statens vegvesen, Astrid Eide la i dag frem planene for E 39.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

En helhetlig region

Fylkesordføreren mener de nye planene vil knytte regionene tettere sammen, og gi økt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

– Nå er det bare viktig at vi står på for å få dette til. Vi må få gjort de vedtakene vi skal i tide, sier Johnsen.

Firefeltsveien på E 39 har byggestart i 2017.