Statsbudsjett 2021 Rogaland

Oppsummert

Regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober kl. 10. Her kommer de viktigste nyhetene fra budsjettet for Rogaland fylke.

 • Elevorganisasjonen er misfornøyd

  I regjeringens forslag til budsjett er det ingen økning til skolehelsetjenesten. – Regjeringen nedprioriterer elevenes fysiske og psykiske helse, sier fylkesleder Sondre Undheim Lokøy.

 • Ingenting til Haugesund lufthavn

  Den private lufthavna på Karmøy er ikke nevnt i statsbudsjettet. Det mener Terje Halleland (Frp) er svært skuffende. – De må ha en forutsigbarhet, og vite at de blir kompensert. Dagens reiseaktivitet er ikke god nok til å opprettholde flyplassen.

  Haugesund lufthavn Karmøy
  Foto: Gisle Jørgensen / NRK
 • – Et svik mot maritim næring

  Det foreslås å sette et makstak for flere av modellene under refusjonsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk. Sverre Meling i Maritimt Forum hadde ønsket at den midlertidige opphevelsen skulle videreføres. Han mener forslaget er et svik.

 • Ingenting fra Regjeringen til UiS

  Verken startbevilgning til nybygg ved Arkeologisk museum eller avklaring om medisinutdanning til UiS er med i statsbudsjettet. – Jeg må bare konstatere at realisering av nytt museumsbygg og medisinutdanningen drar ut i tid, sier rektor ved UiS.