STATOIL-UTBYTTE FOR FJERDE KVARTAL:

Generalforsamlingen i Statoil har vedtatt å gi 0,2201 dollar i utbytte per aksje for fjerde kvartal i fjor. Utbyttet er det samme som i de foregående to kvartalene og det samme som er foreslått for første kvartal i år. Det er også på linje med utbyttet på 1,80 kroner per aksje de siste to årene, men beløpet i norske kroner vil variere med dollarkursen etter at Statoil gikk over til å fastsette utbyttet i amerikanske dollar.