NRK Meny
Normal

Statoil tjente 35 prosent mer enn i fjor

Driftsresultatet for første kvartal i 2014 for statens oljeselskap er på hele 51,4 milliarder kroner. Årsaken er hovedsakelig høyere oljepris.

Helge Lund

Statoil-sjef Helge Lund er svært fornøyd med driftsresultatet han presenterer i dag.

Foto: Rangøy, Nina Eirin / NTB scanpix

– Høyere priser og gode resultater fra vår amerikanske gassverdikjede bidro til en økning i justert driftsresultat på 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driften vår er solid og danner grunnlag for en rebasert organisk produksjonsvekst på omkring 2 prosent i 2014, sier Statoils konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Han er glad for å presentere det han betegner som sterke finansielle resultater for kvartalet.

Statoils driftsresultat for første kvartal 2014 var 51,4 milliarder kroner, en økning på 35 prosent sammenlignet med første kvartal 2013. Justert driftsresultat økte med 9 prosent til 46,0 milliarder kroner

Helge Lund er fornøyd med god drift, spesielt på norsk sokkel og medarbeiderne der.

VIDEO: Helge Lund er fornøyd med resultatet for første kvartal.

Høyere priser ga økt inntekt

Ifølge Statoil er justeringene på 5,4 milliarder kroner hovedsakelig knyttet til erstatningsutbetaling etter en tvistesak og gevinst ved salg av eiendeler.

De økte inntektene skyldtes hovedsakelig høyere priser og økt bidrag fra gassverdikjeden. Justert driftsresultat etter skatt var 15,8 milliarder kroner, sammenlignet med 12,0 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Med sterk kontantstrøm fra driften og god kapitaldisiplin styrker vi vår finansielle posisjon ytterligere. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, i tråd med vår prioritering av utbytte, sier Lund.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2014

  • Produksjonen startet på Gudrun-feltet og hurtigutbyggingsprosjektene Svalin og Vilje Sør på norsk sokkel.
  • Konseptvalg for Johan Sverdrup fase 1 på norsk sokkel ble godkjent av partnerskapet.
  • Gass og olje ble funnet i Valemon Nord-, Askja Øst- og Vest-, F-West- og Sao Bernardo-brønnene.
  • Statoil ble tildelt en dypvannsblokk i Bengalbukten utenfor kysten av Myanmar sammen med ConocoPhillips.
  • Statoils kjøp av 25 prosent andel i BM-ES-22A-lisensen i Espirito Santo-bassenget utenfor kysten av Brasil ble godkjent.
  • Statoil ble tildelt andeler i ti produksjonslisenser under Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013 på norsk sokkel.
  • Statoil inngikk avtale om salg av 15 prosent eierandel i blokk 39 utenfor kysten av Angola i pre-salt-bassenget Kwanza, der Statoil er operatør. Statoil beholder 40 prosent eierandel.
  • Avtalen om salg av 3,33 prosent av Statoils 25,5 prosent andel i gassfeltet Shah Deniz i Aserbajdsjan og South Caucasus-rørledningen ble fullført. Avtalen om salg av ytterligere 6,67 % forventes å bli fullført i andre kvartal 2014.