NRK Meny
Normal

Statoil med historisk dårlig resultat

Statoil har mer enn halvert overskuddet sitt på ett år, og presenterte i dag tidenes dårligste resultat. Eldar Sætre velger likevel å fokusere på lyspunktene.

Eldar Sætre presenterer resultater for første kvartal 2015

– Kvartalsresultatet er betydelig påvirket av nedskrivninger, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Kvartalsresultatet er betydelig påvirket av nedskrivninger. Justert driftsresultat og kontantstrøm ble påvirket av lavere priser. Vi fortsetter å levere god underliggende drift og vi oppnådde solide resultater innen markedsføring og trading, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Statoil hadde et justert driftsresultat etter skatt på 7 milliarder kroner i første kvartal. Selskapet har nedskrevet eiendeler på til sammen 46,1 milliarder kroner, noe som gir et reelt underskudd på over 35 milliarder kroner.

Aldri før har Statoil presentert et så dårlig resultat. Statoildirektøren velger likevel å glede seg over tallene.

– Jeg ønsker å glede meg også. De underliggende resultatene er jo faktisk relativt bra, med hensyn til at oljeprisen er halvert i forhold til samme periode i går, sier Sætre.

Store nedskrivninger

Nedskrivningene knytter seg i all hovedsak til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA, og er en følge av en justering av selskapets langsiktige økonomiske planforutsetninger, heter det i en børsmelding fra Statoil.

– Vi har skrevet ned verdien på en del felt, og lagt til grunne forsiktige vurderinger på hvordan vi ser på fremtidig oljeprisutvikling. En del felt blir påvirket av dette når vi skal vurdere verdien i balansen, sier Sætre.

Med utgangspunkt i det usikre markedet har Statoil lagt til grunn en oljepris på 80 dollar fatet i 2018. Til tross for store tap i USA, mener Sætre at investeringene i USA har vært gode.

– Vi sitter med veldig gode eiendeler i USA, og er godt posisjonert. Vi har en god operasjon som gjenspeiler det øyeblikksbildet vi nå ser rundt oljeprisutviklingen. Akkurat nå er det veldig svake priser ikke minst i denne delen av virksomheten, sier han.

– Solid finansiell posisjon

Statoils egenproduksjon i første kvartal var 2,056 millioner fat oljeekvivalenter per dag, sammenlignet med 1,978 millioner fat per dag i samme periode i 2014.

Produksjonsøkningen var et resultat av oppstart og opptrapping av produksjonen på ulike felt, samt høyere gassalg fra norsk sokkel sammenlignet med første kvartal 2014.

– Vi fortsetter å levere på kostnadseffektiviseringsprogrammene våre og vi arbeider systematisk for å forbedre sikkerheten. Jeg er fornøyd med at vi ser reduserte felt- og modifikasjonskostnader på norsk sokkel og fallende driftskostnader målt i dollar per fat internasjonalt, samt forbedret boreeffektivitet. Vi har en solid finansiell posisjon. Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, sier Sætre.