Statoil må møta Petroleumstilsynet

Statoil er for andre gong denne veka kalla inn på teppet hos Petroleumstilsynet. Møtet skal skje no klokka 13. Årsaka er avsløringane om at ein tastefeil i India førte til at produksjonen på oljeraffineriet Mongstad i Hordaland blei stoppa. Hendinga skjedde i mai 2014. Statoil har uttalt at dei har gjennomført fleire tiltak sidan då.